Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Resningsstöd monterad på egen säng.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Distriktssköterska
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

För resningsstöd till förskriven säng välj tillbehör till respektive säng.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.
Delaktiviteten avser att göra en överflyttning mellan olika lägen. Överflyttningen kan ske med hjälp av annan person eller självständigt.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Resningstöd som monteras på brukarens egen säng

Artikelbenämning: Uppresning Eva Bygel 85cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Att användas tillsammans med 151060 Golvstöd
Leverantör: Swereco AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Artikelbenämning: Uppresning Eva Bygel 97cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Används till säng med hög madrass med golvstöd 151060
Leverantör:

Swereco AB

Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
  • Faktagranskad: 25 oktober 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen