Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning.

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att sova, vila och ändra kroppsställning, exempelvis lämplig bäddutrustning, madrass och säng samt sittmöbler. Kuddar för lagring räknas i de flesta fall också som egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

  • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
  • Merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
  • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
  • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen