Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivningskriterier

Utgångspunkten ska vara att en anpassad standardsäng eller annan förskrivningsbar säng inte fyller behovet.

Egenansvar

Filtstöd. 

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Specialtillverkade sängar

Artikelbenämning: SP-säng
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: SP Inredning & Snickeri AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 25 oktober 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen