Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Dynor och andra hjälpmedel som placeras på en sits för att korrigera och bibehålla en stadig sittställning. Här ingår även individuellt utformade sitsar. Dynor och underlägg av olika material avsedda att ge komfort och/eller att förhindra uppkomst av trycksår genom att omfördela trycket. Eventuella komfortkilar, träplattor, dynöverdrag, inkontinensöverdrag mm ingår. AA är plana dynor som genom material fördelar tryck över sittytan. AB är dynor som genom form och eller material fördelar tryck över sittytan. AG är dynor som underlättar uppresning. AH är produkter som ska användas i kombination med sittkudde/dyna.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

Förskrivningskriterier

Förskrivning av specialanpassade sitsar och ryggstöd t.ex. formgjutna eller formanpassade sitsar ska alltid ske i samråd med hjälpmedelskonsulent. Förskrivaren ansvarar för att helheten runt brukaren fungerar, d.v.s. att det finns stöd i omgivningen samt att användningsområdet är klargjort.

Specialanpassad produkt för bekvämsittande kan endast förskrivas när inget annat alternativt bekvämsittande är möjligt. Produkten kan förses med ett enkelt underrede på hjul.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Insats till höj- och sänkbar vagn, exklusive underrede

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Skumplastfåtölj och liknande

Artikelbenämning: Golvsits/ Skumplastfåtölj enligt utprovningsprotokoll
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Anpassad sits enligt utprovningsprotokoll. Tillverkad i kallskum av hög kvalitet. Klädsel av laminerad velour svart eller blå. Anpassning för eventuell lårbenlängdsskillnad ingår. Midjebälte ingår. Kostnad för 3 transporter mellan leverantör och beställare ingår.
Leverantör: BIMA Plastteknik AB
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Specialanpassad sits och ryggstöd, formgjuten eller liknande

Artikelbenämning: Komplett formgjuten hel sits (hygien) inklusive två set foder och samtliga nödvändiga konsultationer/arbetstid
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning: Individanpassad Sits
Leverantör: Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB
Artikelbenämning: Formgjuten hel sits (mjuk) inklusive hårt skal, inkl. samtliga nödvändiga konsultationer/arbetstid. Exkl. klädsel
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Specialanpassad sits, formgjuten eller liknande

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Specialanpassat ryggstöd, formgjutet eller liknande

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen