Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Hjälpmedel som hjälper en person att resa sig från en sittande eller liggande position (t.ex. från en säng eller från en stol).

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Distriktssköterska
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

För lyftbågar till förskriven säng, se tillbehör till respektive säng.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Ja. Mer information om fritt val av hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Fristående lyftbågar till privat säng

Artikelbenämning: Lyftbåge fristående med sänglåsning
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Fristående lyftbåge med enkel slutmontering som inte kräver några verktyg.
Leverantör: Human Care HC AB
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Brukarinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen