Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Höjdställbara underreden på vilka en standardsäng kan monteras så att sängen kan fungera som en höjdställbar säng.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

Avser höj- och sänkbara underreden på vilka standardsängar kan monteras. Innan förskrivning kan ske ska förhöjningsklossar ha uteslutits.
Sänglyft kan förskrivas till personer med funktionsnedsättning för att underlätta förflyttning och/eller för anställd eller anhörigs arbete med vård och behandling. 

Förskrivning av elektriskt reglerbar sänglyft kan endast göras om omvårdnadsbehovet är tungt och komplext samt förutsatt att brukarens behov inte kan tillgodoses med enbart åtgärder i form av ergonomisk rådgivning, förflyttningsteknik eller enklare lösningar.

Brukaren får själv bekosta en standardsäng för att montering ska kunna ske.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Sänglyftar elektriskt höjdjusterbara

Artikelbenämning: Sänglyftsystem kompl. 80-90cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Komplett sänglyftsystem till 80-90cm bred säng. Består av: lyft modell B (SWL 235) och lyftbeslag 6002. Std hjul 100mm, Går även att få med 80/50mm hjul Motorsystem CS1
Leverantör: ComfortSystem Scandinavia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Artikelbenämning: Sänglyftsystem komplett. 105-120cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Sänglyftsystem för resårbotten/ribbotten, ej för motoriserade sängar
Leverantör: ComfortSystem Scandinavia AB
Dokument: Monteringsanvisning
  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen