Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Förskrivningskriterier

  Avser höj- och sänkbara underreden på vilka standardsängar kan monteras. Innan förskrivning kan ske ska förhöjningsklossar ha uteslutits.
  Sänglyft kan förskrivas till personer med funktionsnedsättning för att underlätta förflyttning och/eller för anställd eller anhörigs arbete med vård och behandling. 

  Förskrivning av elektriskt reglerbar sänglyft kan endast göras om omvårdnadsbehovet är tungt och komplext samt förutsatt att brukarens behov inte kan tillgodoses med enbart åtgärder i form av ergonomisk rådgivning, förflyttningsteknik eller enklare lösningar.

  Brukaren får själv bekosta en standardsäng för att montering ska kunna ske.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Fritt val av hjälpmedel

  Nej
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
  Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Sänglyftar elektriskt höjdjusterbara

Artikelbenämning: Sänglyftsystem kompl. 80-90cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Komplett sänglyftsystem till 80-90cm bred säng. Består av: lyft modell B (SWL 235) och lyftbeslag 6002. Std hjul 100mm, Går även att få med 80/50mm hjul Motorsystem CS1
Leverantör: ComfortSystem Scandinavia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Artikelbenämning: Sänglyftsystem komplett. 105-120cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ComfortSystems sänglyftsystem för resårbotten
Leverantör: ComfortSystem Scandinavia AB
Dokument: Monteringsanvisning
 • Faktagranskad: 8 juli 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen