Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Stolar på vilka en eller flera delar av sitsens framkant kan vinklas. Här ingår t ex coxitstolar med en särskild mekanism för att hjälpa en person att resa sig upp ur stolen eller att sätta sig ned.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

Förskrivningskriterier

Coxitstol förskrivs till brukare med grav sittproblematik för att sitta och bibehålla sittande ställning.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Coxitstol, elreglering

Artikelbenämning: Arbetsstol REAL 9820 Plus El Coxit Std sitthöjd Mod 1
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Mercado Medic AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Coxitstol, gasreglering

Artikelbenämning: Arbetsstol REAL 9720 Plus Man Coxit Std sitthöjd Mod 1 VARU.
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: 9000 PLUS man coxit, sitstilt vev under sits vä bak, låg stand.ryggmek, Rygg EM 38x26,Stativ 48x53, hjul 100mm XL,sitth 45-65 regl vid sits hö, sits EM PLUS coxit 44x48, brukarv 55-90kg, Armst 35 cm sv, klädsel grå plysch. Max brukarv 140 kg.
Leverantör: Mercado Medic AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen