Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Ortoser som är utformade för att ändra de strukturella och funktionella egenskaperna hos ryggradens och huvudets neuromuskuloskeletala system.

Hjälpmedel som avses

Spinala ortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt specialistläkare på osteoporosmottagning.

Förskrivare gällande barn: Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi och rehabiliteringsmedicin med tillgång till habiliteringsteam med fysioterapeut.

Förskrivningskriterier

Hjälpmedel för det dagliga livet där behovet beror på en varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader)  förskrivs. Ortopedtekniska hjälpmedel som kompenserar svårare funktionsinskränkningar eller minskar risken för ökad invaliditet förskrivs. Se funktionstillstånd nedan:

 • Scolios som beror på rotation av kotorna
 • Neurologisk dysfunktion
 • Missbildningar med funktionsbortfall
 • Grava deformiteter
 • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar, artros)
 • Nedsatt hållfasthet i skelettet (osteroporos)
 • Svåra invalidiserande tillstånd
 • Frakturer
 • Grava invalidiserande ryggbesvär

 

Ortopedtekniska hjälpmedel som används vid behandling ska bekostas av den behandlande kliniken.

Egenansvar

Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk halskrage, sacroiliacabälte är brukarens egenansvar. 

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

 • Faktagranskad: 4 december 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen