Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Löstagbara skenor som gör det möjligt för en person att förflytta sig i sängen eller sätta sig upp själv.

Hjälpmedel som avses

Resningsstöd monterad på egen säng.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Distriktssköterska
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

För resningsstöd till förskriven säng välj tillbehör till respektive säng.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Resningstöd som monteras på brukarens egen säng

Artikelbenämning: Uppresning Eva Bygel 85cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Att användas tillsammans med 151060 Golvstöd
Leverantör: Swereco AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Artikelbenämning: Uppresning Eva Bygel 97cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Används till säng med hög madrass med golvstöd 151060
Leverantör:

Swereco AB

Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen