Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nya produkter där produktgruppen ej finns med som ISO-kod i Hjälpmedelsguiden – Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

 • Hjälpmedelsleverantörerna (produktleverantörerna) marknadsför sina produkter för förskrivare samt för hjälpmedelsverksamheter.
 • Produkten ska följa regionens riktlinjer för hjälpmedel, vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, klassificerad med ISO-kod samt ska inte betraktas som egenansvarsprodukt.
 • Hjälpmedelsverksamheterna ska tillsammans med förskrivare sammanställa underlag och dokumentation när behov av ny produkt uppkommer. Underlaget ska innehålla omfattning av behov samt evidensbaserad dokumentation.
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar del av underlaget och gör en bedömning om ärendet ska utredas för en HTA-utredning (Health Technology Assessment).
 • Efter genomförd HTA tas ett ställningstagande för förslag till införande av nya produktgrupper.
 • Förvaltningen bereder ärendet till politiken.
 • Beslut tas i Hälso- och sjukvårdsnämnden om ny produktgrupp ska införas.

Nya produkter där produktgruppen finns med som ISO-kod i Hjälpmedelsguiden, men inte som funktionsrad – HSF beslutar

 • Hjälpmedelsleverantörerna (produktleverantörerna) marknadsför sina produkter för förskrivare samt för hjälpmedelsverksamheter.
 • Produkten ska följa regionens riktlinjer för hjälpmedel, vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, klassificerad med ISO-kod som ingår i Hjälpmedelsguidens regelverk samt ska inte betraktas som egenansvarsprodukt.
 • Förskrivare och hjälpmedelsverksamhet provar och utvärderar produkterna vid bedömning av att behov hos brukaren föreligger.
 • Hjälpmedelsverksamheterna ska tillsammans med förskrivare sammanställa underlag och dokumentation när behov av ny produkt uppkommer. Underlaget ska innehålla omfattning av behov samt evidensbaserad dokumentation.
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar del av underlaget och gör en bedömning om ärendet ska utredas för en HTA-utredning (Health Technology Assessment).
 • Efter genomförd HTA tas ett ställningstagande för förslag till införande av ny funktionsrad.
 • Vid bedömning att ny funktionsrad ska införas, förhandlas pris med hjälpmedelsverksamheterna och därefter upphandlar verksamheterna produkten och gör produkten tillgänglig för förskrivning i Beställningsportalen.

Nya produkter där produktgruppen finns med som ISO-kod i Hjälp­­medels­­­­­­­guiden och som funktionsrad – Hjälpmedels­centralen beslutar

 • Hjälpmedelsleverantörerna (produktleverantörerna) marknadsför sina produkter för förskrivare samt för hjälpmedelsverksamheter.
 • Produkten ska följa regionens riktlinjer för hjälpmedel, vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, klassificerad med ISO-kod som ingår i Hjälpmedelsguidens regelverk samt ska inte betraktas som egenansvarsprodukt.
 • Förskrivare och hjälpmedelsverksamhet utvärderar produkten.
 • Vid bedömning att produkten ska ingå i hjälpmedelssortimenten görs produkten tillgänglig för förskrivning i Beställningsportalen.

HTA-yttrande gällande hjälpmedel

 • Användning av Freestyle libre glukosmätare vid diabetes - HTA- yttrande 2015:25 
 • Bollvästbehandling vid ADHD - HTA-yttrande 2015:21
 • Hörselskydd vid ljudöverkänslighet ASD, HTA-yttrande 2018:43
 • Innowalk, HTA-yttrande 2015:22
 • Laminärt luftflöde för behandling av astma, HTA-utlåtande 2012:2

 

 

 

 • Uppdaterad: 22 december 2022

 • Faktagranskad: 22 december 2022

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen