Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Nya produkter där produktgruppen ej finns med som ISO-kod i Hjälpmedelsguiden – Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

 • Hjälpmedelsleverantörerna (produktleverantörerna) marknadsför sina produkter för förskrivare samt för hjälpmedelsverksamheter.
 • Produkten ska följa regionens riktlinjer för hjälpmedel, vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, klassificerad med ISO-kod samt ska inte betraktas som egenansvarsprodukt.
 • Hjälpmedelsverksamheterna ska tillsammans med förskrivare sammanställa underlag och dokumentation när behov av ny produkt uppkommer. Underlaget ska innehålla omfattning av behov samt evidensbaserad dokumentation.
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar del av underlaget och gör en bedömning om ärendet ska utredas för en HTA-utredning (Health Technology Assessment).
 • Efter genomförd HTA tas ett ställningstagande för förslag till införande av nya produktgrupper.
 • Förvaltningen bereder ärendet till politiken.
 • Beslut tas i Hälso- och sjukvårdsnämnden om ny produktgrupp ska införas.

Nya produkter där produktgruppen finns med som ISO-kod i Hjälpmedelsguiden, men inte som funktionsrad – HSF beslutar

 • Hjälpmedelsleverantörerna (produktleverantörerna) marknadsför sina produkter för förskrivare samt för hjälpmedelsverksamheter.
 • Produkten ska följa regionens riktlinjer för hjälpmedel, vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, klassificerad med ISO-kod som ingår i Hjälpmedelsguidens regelverk samt ska inte betraktas som egenansvarsprodukt.
 • Förskrivare och hjälpmedelsverksamhet provar och utvärderar produkterna vid bedömning av att behov hos brukaren föreligger.
 • Hjälpmedelsverksamheterna ska tillsammans med förskrivare sammanställa underlag och dokumentation när behov av ny produkt uppkommer. Underlaget ska innehålla omfattning av behov samt evidensbaserad dokumentation.
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar del av underlaget och gör en bedömning om ärendet ska utredas för en HTA-utredning (Health Technology Assessment).
 • Efter genomförd HTA tas ett ställningstagande för förslag till införande av ny funktionsrad.
 • Vid bedömning att ny funktionsrad ska införas, förhandlas pris med hjälpmedelsverksamheterna och därefter upphandlar verksamheterna produkten och gör produkten tillgänglig för förskrivning i Beställningsportalen.

Nya produkter där produktgruppen finns med som ISO-kod i Hjälp­­medels­­­­­­­guiden och som funktionsrad – Hjälpmedels­centralen beslutar

 • Hjälpmedelsleverantörerna (produktleverantörerna) marknadsför sina produkter för förskrivare samt för hjälpmedelsverksamheter.
 • Produkten ska följa regionens riktlinjer för hjälpmedel, vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, klassificerad med ISO-kod som ingår i Hjälpmedelsguidens regelverk samt ska inte betraktas som egenansvarsprodukt.
 • Förskrivare och hjälpmedelsverksamhet utvärderar produkten.
 • Vid bedömning att produkten ska ingå i hjälpmedelssortimenten görs produkten tillgänglig för förskrivning i Beställningsportalen.

HTA-yttrande och rapporter gällande hjälpmedel

 • Användning av Freestyle libre glukosmätare vid diabetes - HTA 2015:25 
 • Bollvästbehandling vid ADHD - HTA 2015:21
 • Hörselskydd vid ljudöverkänslighet ASD, HTA 2018:43
 • Innowalk, HTA 2015:22
 • Laminärt luftflöde för behandling av astma, HTA 2012:2
 • Lycraortoser - HTA 2021:62
 • Airsonett vid svårt atopiskt eksem - HTA 2019:50
 • Transkutan supraorbital elektrostimulering vid
  migrän - HTA 2018:47 
 • Effekt av funktionell elektrisk stimulering (FES) - HTA 2019:49
 • Uppdaterad: 16 maj 2023

 • Faktagranskad: 25 april 2024

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen