Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Förskriva hjälpmedel efter individuell behovsbedömning

 • dubbelutrustning av portabla hjälpmedel för kommunikation
 • portabla varianter av hjälpmedel för kommunikation

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att kunna delta i samhällslivet, exempelvis TV, CD-spelare, radioapparater, datorer och telefoner. Det gäller även standardprogram, tillbehör avseende mjuk- och hårdvara samt anslutningsenheter till telenät, bredband och internet.

Som egenansvar räknas även telefonlursförstärkare, hörtelefonset
god allmänbelysning och riktbar läslampa samt att avskärma oönskat infallande ljus. Generellt gäller att batterier till hjälpmedel är ett egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Akustiskt anpassade lokaler, hörslingor/IR-system.
 • Konferenshjälpmedel/skolhjälpmedel (ansökan hos kommun)
 • Lättlästa böcker, kontakta ditt bibliotek
 • Nyheter, teckenspråkstolkade på TV och på lätt svenska på radio
 • Punktskriftsböcker, kontakta ditt bibliotek
 • Talböcker och ljudböcker, kontakta ditt bibliotek
 • Taltidningar, kontakta din tidning
 • Text- och bildtelefon, kontakta Tolkcentralen
 • Tolkcentralen, för alternativ kommunikation t.ex. teckenspråkstolk, tolkcentralen
 • Arbetsgivaren, Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen ansvarar för hjälpmedel specifikt för arbetet.
 • Faktagranskad: 10 juni 2024

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen