Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning och som regionen bekostar. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under ”Rekvisitioner”.

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att kunna uttrycka och förmedla vad jag vill, exempelvis papper och penna.

Ett exempel på andra samhällsinsatser är kommunala trygghetslarm där ansökan görs direkt till aktuell kommun.

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Hjälpmedel vid nedsatt talförmåga

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel för signalering, larm, övervakning och identifiering

222906 Personliga nödlarmsystem

Elektroniska hjälpmedel för att handha och kontrollera utrustning

241309 Brytare för elektriska anordningar

  • Faktagranskad: 27 november 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen