Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning och som regionen bekostar. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under ”Rekvisitioner”.

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att kunna uttrycka och förmedla vad jag vill, exempelvis papper och penna.

Ett exempel på andra samhällsinsatser är kommunala trygghetslarm där ansökan görs direkt till aktuell kommun.

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

222106 Kommunikationsförstärkare

Hörhjälpmedel

2206 Hörhjälpmedel, hörapparater

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

222106 Kommunikationsförstärkare

Hjälpmedel för att hantera ljud och bild

221824 Radiosändningssystem

Hjälpmedel vid nedsatt talförmåga

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Varseblivningshjälpmedel

222718 Personliga nödlarmsystem

Hjälpmedel för att handha, manövrera föremål

240918 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

  • Faktagranskad: 28 juni 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen