Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

Audionom vid hörselrehabilitering samt hörselhabilitering vid Rosenlunds sjukhus

Audionom vid verksamhet för Vårdval primär hörselrehabilitering

 • Förskrivningskriterier

  Hörapparat ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till kommunikation i det dagliga livet. Vid behovsbedömning ska effekt, nytta samt angelägenhet och konsekvens bedömas minst som måttlig och frekvens som ofta. Se Beslutsstöd. Detta avser även ställningstagande om förskrivning av mononaural respektive binaural anpassning. Vid val av hjälpmedel ska stor vikt tas till att hjälpmedlet fungerar över tid.

  Riktvärde vid förskrivning av hörapparat är att hörselnedsättningen har ett tonmedelvärde på > 25 dB HL på bästa örat mätt vid fyra frekvenser, 500, 1 000,  2000 och 4 000 Hz (M4). Om tonmedelvärdet är mindre ska ytterligare behovsbedömning utföras av Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset innan förskrivning kan ske.

  Förnyad behovsbedömning för byte av hörapparat
  Byte kan ske om ett hjälpmedel är utslitet. I annat fall kan byte endast ske om det medicinska eller funktionella behovet har förändrats och angelägenhet/konsekvens bedöms som stor. Läs mer om angelägenhet/konsekvens under rubriken Beslutstöd, där det också finns verktyg för att bedöma behov av och fatta beslut om hjälpmedel.

  Vid varje ny förskrivning av hörapparat betalar patienten 600 kr i hjälpmedelsavgift oavsett när den tidigare utprovningen gjordes. Undantaget är om patienten först har provat ut mono och sedan kompletterar till stereo inom ett år. Detta ska ses som en och samma rehabiliteringsinsats.

 • Egenansvar

  Förbrukningsmaterial som t.ex. slangtillbehör och batterier samt utsmyckning av öroninsats (undantag barn under 18 år).

 • Hjälpmedelsområde

  Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel
 • Reparationer

  Vid varje reparationstillfälle får kostnaden för reparationen inte överstiga restvärden för hörapparaten.

  Den totala reparationskostnaden får inte överstiga den sammanlagda inköpskostnaden för hörapparaten och kostnaden för vårdtjänsten.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • I-örat-apparater - mellan

Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, T Insera 800 10A Omni
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Premiumserie av AIÖ-apparater. Beställs med 10, 312 eller 13-batteri och finns i fyra olika styrkeklasser: M, P, HP och SP. Vänligen specificera i beställningsunderlaget önskemål om reglage, telespole och färg. Innehåller bland annat SpeechPro som känner av tal från alla riktningar och SoundNav-automatik med 7 olika miljöer.
Leverantör: Sonova Sweden AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, T Insera Pro W 13 Dir
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Premiumserie av AIÖ-apparater. Beställs med 10, 312 eller 13-batteri och finns i fyra olika styrkeklasser: M, P, HP och SP. Vänligen specificera i beställningsunderlaget önskemål om reglage, telespole och färg. Innehåller bland annat SpeechPro som känner av tal från alla riktningar och SoundNav-automatik med 7 olika miljöer.
Leverantör: Sonova Sweden AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, T Insera Pro W 312 Dir
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Premiumserie av AIÖ-apparater. Beställs med 10, 312 eller 13-batteri och finns i fyra olika styrkeklasser: M, P, HP och SP. Vänligen specificera i beställningsunderlaget önskemål om reglage, telespole och färg. Innehåller bland annat SpeechPro som känner av tal från alla riktningar och SoundNav-automatik med 7 olika miljöer.
Leverantör: Sonova Sweden AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ZERENA 5 CUSTOM CIC BERNAFON
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bernafon Zerena 5, 7 och 9 finns som ITE halvskal/Fullskal, ITC, CIC och IIC, storleken väljs utifrån örats anatomi, personens behov och hörselnedsättning. Beställs med ifylld blankett från Oticon
Leverantör: Oticon AB
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ZERENA 5 CUSTOM ITC BERNAFON
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bernafon Zerena 5, 7 och 9 finns som ITE halvskal/Fullskal, ITC, CIC och IIC, storleken väljs utifrån örats anatomi, personens behov och hörselnedsättning. Beställs med ifylld blankett från Oticon
Leverantör: Oticon AB
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ZERENA 5 CUSTOM ITE BERNAFON
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Modellen ITE fyller ut mer av örat, halvskal eller fullskal beroende på örats anatomi och tillval. Beställs med ifylld orderblankett från Oticon
Leverantör: Oticon AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • I-örat-apparater - avancerad

Artikelbenämning: Hörapparat iÖ, Phonak Virto B90-10 NW O Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: För lätt till grav hörselnedsättning i premium (90) segmentet på plattformen Belong. Icke trådlös (NW = Non Wireless) och en mikrofon (O = Omni). Med 10-batteri.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument:
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat iÖ, Phonak Virto B90-13 W beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: För lätt till grav hörselnedsättning, på plattformen Belong. Funktiosnivå: premium (90). Med spole för trådlös överföring. Batteristorlek 13.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument:
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat iÖ, Phonak Virto B90-312 W beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: För lätt till grav hörselnedsättning, på plattformen Belong. Funktiosnivå: premium (90). Med spole för trådlös överföring. Batteristorlek 312.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument:
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ReSound LiNX3D LT9IIC hö
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Bakom-örat-apparater - mellan

Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ENJOY E44 BTE 13 D (EBB3D) Silver Grey
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ENJOY E44-FM Cappuccino Brown
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Motion 13 3Nx / T Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat bakom örat, levereras med telespole. Direkt streaming till iOS-enheter, och till andra BT-enheter tillsammans med StreamLine Mic.
Leverantör: Sivantos A/S
Dokument:
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Motion 13 3Nx Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat bakom örat med 13-batteri, utan telespole. Direkt streaming till iPhone, och till Android via StreamLine Mic.
Leverantör: Sivantos A/S
Dokument:
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Motion Charge&Go 3Nx, beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Sivantos A/S
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, STELLAR M 40 8C Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Sivantos A/S
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ZR5 B 105 2.4G NFM DPB ANTIQUEBRONZE/MAC ZERENA 5 (06)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Benafon Zerena BTE finns i tre styrkeklasser 9, 7 och 5. BTE 105 modellen är kraftfull och passar lätt till svår hörselnedsättning
Leverantör: Oticon AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, ENJOY E44-FS Z Titanium Grey
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Bakom-örat-apparater - avancerad

Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Phonak Bolero B90-M Alpine White
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: 312-batteri. Med telespole.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ReSound LiNX3D LT977-DW black gloss
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: LiNX 3D LT977-DW med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi och Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, volymkontroll, DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogging, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zink-luft batterier 13
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ReSound LiNX3D LT988-DW antracite
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: LiNX 3D LT988-DW Power hörapparat med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi och Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, volymkontroll, DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogging, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zink-luft batterier 13
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Bakom-örat-apparater - med extern hörtelefon

Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, ENJOY E44-FS Silver Grey
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, ENJOY E44-PA Autumn Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, EVOKE RIC 10 440 (ERB0) Deep Blue
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Phonak Audeo B90-13 Champagne
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bakom-örat-apparat med extern hörtelefon i premiumsegmentet.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Phonak Audeo B90-312 Sand Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bakom-örat-apparat med extern hörtelefon i premiumsegmentet.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Phonak Audeo B90-312T Alpine White
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bakom-örat-apparat med extern hörtelefon i premiumsegmentet.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Pure Charge&Go 3Nx Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat med extern HT. Direkt streaming till iOS-enheter, och till Android med StreamLine Mic. Inbyggd litium-jon battericell med induktiv laddning. Används tillsammans med vår trådlösa induktiva laddare.
Leverantör: Sivantos A/S
Dokument:
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, ReSound LiNX3D LT961-DRW antracite
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: LiNX 3D LT961-DRW (RIE) med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi och Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, volymkontroll, DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogging, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, ej T-spole, zink-luft batterier 312
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, ReSound LiNX3D LT962-DRW anthracite
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: LiNX 3D LT962-DRW (RIE) med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi och Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, volymkontroll, DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogging, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zink-luft batterier 13
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, ZR5 MNR 2.4G NFM PB ANTIQUEBRONZE/MAC ZERENA 5 (06)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bernafon Zerena 5, 7 och 9 MiniRite är den minsta av Bernafons bakom örat modeller. Hörapparaten fungerar med uppladdningsbara batterier Z Power
Leverantör: Oticon AB
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Bakom-örat-apparater - super power

Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Motion 13P 3Nx / T Dark champagne
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bakom örat powerapparat, med 13-batteri och vippkontroll. Levereras med telespole integrerad i batterifacket.
Leverantör: Sivantos A/S
Dokument:
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ReSound Enzo 3D ET988-DWH silver/black
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound Enzo 3D ET988-DW är en POWER BTE med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi och Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, volymkontroll, DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogging, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zink-luft batterier 13
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, T Max UP espresso
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: T Max är en hörapparatfamilj med Super Power-apparater. Finns tillgänglig i tre olika tekniknivåer, T Max Pro, 800 och 700. Du får funktioner som frekvenskompression 2, Tillvänjningshanterare Power, trådlösa egenskaper och stor flexibilitet vid anpassningen. Finns att få i två olika modeller: UP med 675-batteri och SP med 13-batteri.
Leverantör: Sonova Sweden AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED 2 BTE SP 13 2.4G 110 C090 Chromabeige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Super Power SP, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, Knapp för volym och program, 2 färgad LED indikator.
Leverantör: Oticon AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Bakom-örat-apparater - för barn 0-2 år

Förskrivare

Audionom vid hörselrehabilitering samt hörselhabilitering vid Rosenlunds sjukhus

Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, OPN PLAY 1 BTE PP 13 2.4G 105 C046 Red TAR
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat framförallt framtagen för barn och ungdomar. 2,4 GHz teknologi, LED indikator för batteristatus, TAR märkning betyder att hörapparaten levereras med barnsäkert batterifack, färgmarkeringar för att låsa batterifacket samt barnslangfäste.
Leverantör: Oticon AB
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED PLAY 1 BTE SP 13 2.4G 110 C057 Powerpink
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Play SP, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Inbyggd 2,4 GHz teknologi och funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, separata knappar för volym och program, 2 färgad LED indikator. Finns även med barnsäkert batterifack.
Leverantör: Oticon AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED PLAY 1 BTE SP 13 2.4G 110 C057 TAR Powerpink
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Play, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Inbyggd 2,4 GHz teknologi och funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, separata knappar för volym och program, 2 färgad LED indikator. Finns även med barnsäkert batterifack TAR.
Leverantör: Oticon AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED PLAY 1 BTE UP 675 2.4G 120 C058 Aquamarin
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Play UP, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Inbyggd 2,4 GHz teknologi och funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, separata knappar för volym och program, 2 färgad LED indikator. Finns även med barnsäkert batterifack.
Leverantör: Oticon AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED PLAY 1 BTE UP 675 2.4G 120 C058 TAR Aquamarin
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Play UP, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Inbyggd 2,4 GHz teknologi och funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, separata knappar för volym och program, 2 färgad LED indikator. Finns även med barnsäkert batterifack TAR.
Leverantör: Oticon AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, OPN PLAY 1 MINIRITE T 312 2.4G C047 Coolblue
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Liten och diskret modell med högtalarenhet som placerad i hörselgången. 2,4 GHz teknologi, Telespole samt LED Indikator
Leverantör: Oticon AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Benförankrad hörapparat

Förskrivare

Audionom vid hörselrehabilitering samt hörselhabilitering vid Rosenlunds sjukhus

Artikelbenämning: ADHEAR User Kit, bl/be
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: MED-EL Nordic AB
Artikelbenämning: Baha 5 Power, Black
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Cochlear Europe Limited
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Ljudprocessor, PONTO 3 left chroma beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Benförankrad hörsellösning för de personer som har ledningshinder i ytter eller mellanörat som hindrar ljudet från att nå Innerörat
Leverantör: Oticon AB
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Uppdaterad: 3 september 2020

 • Faktagranskad: 3 september 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen