Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

Audionom vid hörselrehabilitering samt hörselhabilitering vid Rosenlunds sjukhus

Audionom vid verksamhet för Vårdval primär hörselrehabilitering

Förskrivningskriterier

Hörapparat ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till kommunikation i det dagliga livet. Vid behovsbedömning ska effekt, nytta samt angelägenhet och konsekvens bedömas minst som måttlig och frekvens som ofta. Se Beslutsstöd. Detta avser även ställningstagande om förskrivning av mononaural respektive binaural anpassning. Vid val av hjälpmedel ska stor vikt tas till att hjälpmedlet fungerar över tid.

Riktvärde vid förskrivning av hörapparat är att hörselnedsättningen har ett tonmedelvärde på > 25 dB HL på bästa örat mätt vid fyra frekvenser, 500, 1 000,  2000 och 4 000 Hz (M4). Om tonmedelvärdet är mindre ska ytterligare behovsbedömning utföras av Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset innan förskrivning kan ske.

Förnyad behovsbedömning för byte av hörapparat

Byte kan ske om ett hjälpmedel är utslitet. I annat fall kan byte endast ske om det medicinska eller funktionella behovet har förändrats och angelägenhet/konsekvens bedöms som stor. Läs mer om angelägenhet/konsekvens under rubriken Beslutstöd, där det också finns verktyg för att bedöma behov av och fatta beslut om hjälpmedel.

Vid varje ny förskrivning av hörapparat betalar patienten 600 kr i hjälpmedelsavgift oavsett när den tidigare utprovningen gjordes. Undantaget är om patienten först har provat ut mono och sedan kompletterar till stereo inom ett år. Detta ska ses som en och samma rehabiliteringsinsats.

Egenansvar

Förbrukningsmaterial som t.ex. slangtillbehör och batterier samt utsmyckning av öroninsats (undantag barn under 18 år).

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Ja. Mer information om fritt val av hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 1. Förmedla basala behov.
Delaktiviteten omfattar att meddela sig för att få basala behov tillgodosedda, som t.ex. att äta, dricka eller gå på toaletten. 

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Reparationer

Vid varje reparationstillfälle får kostnaden för reparationen inte överstiga restvärden för hörapparaten.

Den totala reparationskostnaden får inte överstiga den sammanlagda inköpskostnaden för hörapparaten och kostnaden för vårdtjänsten.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


I-örat-apparater - mellan

Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ZERENA 5 CUSTOM CIC BERNAFON
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bernafon Zerena 5, 7 och 9 finns som ITE halvskal/Fullskal, ITC, CIC och IIC, storleken väljs utifrån örats anatomi, personens behov och hörselnedsättning. Beställs med ifylld blankett från Oticon
Leverantör: Demant Sweden AB
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ZERENA 5 CUSTOM IIC BERNAFON
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bernafon Zerena 5, 7 och 9 finns som ITE halvskal/Fullskal, ITC, CIC och IIC, storleken väljs utifrån örats anatomi, personens behov och hörselnedsättning. Beställs med ifylld blankett från Oticon
Leverantör: Demant Sweden AB
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ZERENA 5 CUSTOM ITC BERNAFON
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bernafon Zerena 5, 7 och 9 finns som ITE halvskal/Fullskal, ITC, CIC och IIC, storleken väljs utifrån örats anatomi, personens behov och hörselnedsättning. Beställs med ifylld blankett från Oticon
Leverantör: Demant Sweden AB
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ZERENA 5 CUSTOM ITE BERNAFON
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Modellen ITE fyller ut mer av örat, halvskal eller fullskal beroende på örats anatomi och tillval. Beställs med ifylld orderblankett från Oticon
Leverantör: Demant Sweden AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

I-örat-apparater - avancerad

Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, Insio 7Nx CIC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat i örat med 10-batteri, och trådlös mottagare (e2e). Ingen telespole.
Leverantör: Sivantos A/S
Dokument:
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, Insio 7Nx IIC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat i örat med 10-batteri och trådlös mottagare (e2e). Ingen telespole.
Leverantör: Sivantos A/S
Dokument:
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, Insio 7Nx, ITC (kanal)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Kanal-apparat från Nx-plattformen
Leverantör: Sivantos A/S
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, Insio 7Nx, ITE (Concha)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Concha-apparat från nx-plattformen
Leverantör: Sivantos A/S
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, MOMENT CIC L 440
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: vänster
Leverantör: Widex AB
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, MOMENT IM L 440
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, MOMENT IP L 440
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Vänster
Leverantör: Widex AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, MOMENT XP 440
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat iÖ, Phonak Virto M90-10 NW O
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: iÖ-apparat på plattform Marvel i tre funktionsnivåer, Premium (90), Avancerad (70) och Standard (50). Omni, non wireless. Programmeras med kabel 058-1070, -71.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat iÖ, Phonak Virto M90-312
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: iÖ-apparat på plattform Marvel i tre funktionsnivåer, Premium (90), Avancerad (70) och Standard (50). Binaural Voice Stream Technology (BVST), Bluetooth MFA, 312-batteri. Ej telespole p g a platsbrist. Går att få i färg Black, 06.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat iÖ, Phonak Virto M90-312 NW O
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: iÖ-apparat på plattform Marvel i tre funktionsnivåer, Premium (90), Avancerad (70) och Standard (50). Omni, non wireless, 312-batteri. Programmeras med kabel 058-0029, -30.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ReSound LiNX Quattro RE9CIC-W-HP hö
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound Linx Quattro 9 CIC, trådlös uppkoppling till Unite tillbehör och Mfi/android Resound Assist. Surround sound, fyra program, ,DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogin, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zinkluft batteri.
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ReSound LiNX Quattro RE9ITC-DW-HP hö
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound Linx Quattro ITC9 trådlös anslutning till Unite produkter, MFi/Android, Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, DFS med musikläge, T-spolebrusreducering/miljöbaserad, datalogin, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zinkluft batteri 13/312.
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ReSound LiNX Quattro RE9ITC-DWT-HP hö
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound Linx Quattro ITC9 trådlös anslutning till Unite produkter, MFi/Android, Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, DFS med musikläge, T-spolebrusreducering/miljöbaserad, datalogin, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zinkluft batteri 13/312.
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ReSound LiNX Quattro RE9ITE-DW-HP hö
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound Linx Quattro ITE9 med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi/Android, Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, DFS med musikläge, T-spole brusreducering/miljöbaserad, datalogin, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zinkluft batteri 13.
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, ReSound LiNX Quattro RE9MIH-W-HP hö
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound Linx Quattro 9 MIH, med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi/Android, Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, T-spole,DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogin, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zinkluft batteri.
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat IÖ, Signia Silk 7X Höger Black/Transparent red
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Sivantos A/S
Artikelbenämning: Hörapparat iÖ, Virto M90-Titanium
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: iÖ-apparat nano på plattform Marvel. I Titanium. Omni, non wireless. Programmeras med kabel 058-1070, -71. Avtryck innanför andra hörselgångsböjen.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bakom-örat-apparater - mellan

Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Phonak Bolero M70-PR Champagne
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat med slangfäste el. tunn ljudslang i tre segment, Premiun (90), Avancerad (70) och Standard (50). , Bluetooth (BT) - Made for All (MFA) - direktanslutning till iOS och Android, handsfree, Binaural VoiceStream Technology™, Roger Wireless, Uppladdningsbar (Li-jon-batteri), IP 68, ej telespole. Kompatibel laddare: Charger BTE/RIC, 075-3016-12..
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, STELLAR M 40 8C Dark Granite
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Sivantos A/S
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ZR5 B 105 2.4G NFM DPB ANTIQUEBRONZE/MAC ZERENA 5 (06)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Benafon Zerena BTE finns i tre styrkeklasser 9, 7 och 5. BTE 105 modellen är kraftfull och passar lätt till svår hörselnedsättning
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bakom-örat-apparater - avancerad

Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, EVOKE FA 440 Cappuccino Brown
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Moment BTE 13 D 440 Chestnut brown
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Dokument: Sprängskiss
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Moment BTE 312 440 Chestnut brown
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Dokument: Sprängskiss
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Moment BTE R D 440 Chestnut brown
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: laddningsbara BTE apparater. kommer med krok, men kan kompletteras med thintube.
Leverantör: Widex AB
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Motion Charge&Go 7X Dark champagne
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Sivantos A/S
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Phonak Bolero M90-M Sand Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat med slangfäste eller tunn ljudslang i tre segment, Premiun (90), Avancerad (70) och Standard (50). , Bluetooth (BT) - Made for All (MFA) - direktanslutning till iOS och Android, handsfree, Binaural VoiceStream Technology™, Roger Wireless, IP 68. Batteristorlek: 312. (utan telespole)
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ReSound LiNXQuattroRE967-DWT-black
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound LiNX Quattro 967-DWT MINI BÖ med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi/Android, Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, T-spole, DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogin, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zink-luft batterier 312. Finns i olika färger.
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ReSound LiNXQuattroRE977-DWT-pearlwhite
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound LiNX Quattro 977-DWT BÖ med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi/Android, Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, T-spole, volymkontroll, DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogin, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zink-luft batterier13. Finns i olika färger.
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ReSound LiNXQuattroRE988-DWT-antracite
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound LiNX Quattro 988-DWT Power BÖ med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi/Android, Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, T-spole, volymkontroll, DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogging, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zink-luft batterier13. Finns i olika färger.
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bakom-örat-apparater - med extern hörtelefon

Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, Moment RIC 312 D 440 Tech black
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, Moment mRIC R D 440 Tech black
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, Moment RIC 10 440 Chestnut brown
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Widex AB
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Phonak Audeo B90-13 Champagne
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bakom-örat-apparat med extern hörtelefon i premiumsegmentet.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Phonak Audeo M70-RT Champagne
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat med extern HT i tre segment, Premiun (90), Avancerad (70) och Standard (50). , Bluetooth (BT) - Made for All (MFA) - direktanslutning till iOS och Android, handsfree, Binaural VoiceStream Technology™, Roger Wireless, Uppladdningsbar (Li-jon-batteri), IP 68, Telespoleladdare. Kompatibla laddare: MiniCarger Case, 075-3015-12, Charger BTE/RIC, 075-3016-12, Charger Case Combi, 075-0040-12.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Phonak Audeo M90-13T Champagne
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat med extern HT i tre segment, Premiun (90), Avancerad (70) och Standard (50). Bluetooth (BT) - Made for All (MFA) - direktanslutning till iOS och Android, handsfree, Binaural VoiceStream Technology™, Roger Wireless, IP 68. Batteristorlek: 312. (med telespole)
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument:
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Phonak Audeo M90-312 Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat med extern HT i tre segment, Premiun (90), Avancerad (70) och Standard (50). , Bluetooth (BT) - Made for All (MFA) - direktanslutning till iOS och Android, handsfree, Binaural VoiceStream Technology™, Roger Wireless, IP 68. Batteristorlek: 312. (utan telespole)
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Pure 312 7X Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat med extern HT och 312-batteri från Xperience-plattformen.
Leverantör: Sivantos A/S
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Pure 312 7X/T Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat med extern HT och 312-batteri - Xperience
Leverantör: Sivantos A/S
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Pure Charge&Go 7X, Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat med extern HT. Direkt streaming till iOS-enheter, och till Android med StreamLine Mic. Inbyggd litium-jon battericell med induktiv laddning. Används tillsammans med vår trådlösa induktiva laddare.
Leverantör: Sivantos A/S
Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, ReSound LiNX Quattro RE961-DRWC mediumblonde
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound LiNX Quattro RE961-DRWC med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi/Android (är på gång) Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, volymkontroll, DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogging, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, lithium ion batteri (induktiv laddning), batteriladdare.
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Hörapparat Extern HT, ReSound LiNXQuattroRE962-DRWT-mediumblonde
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReSound Linx Quattro 962-DRWT RIE med hörapparat-hörapparat synkronisering och trådlös anslutning till Unite produkter, MFi/Android, Resound Assist. Surround sound, Binaural riktverkan , fyra program, volymkontroll, T-spole, DFS med musikläge, brusreducering/miljöbaserad, datalogin, miljöoptimering, Tinnitus Brusgenerator, zink-luft batterier 13. Finns i olika färger.
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Dokument:
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, ZR5 MNR 2.4G NFM PB ANTIQUEBRONZE/MAC ZERENA 5 (06)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bernafon Zerena 5, 7 och 9 MiniRite är den minsta av Bernafons bakom örat modeller. Hörapparaten fungerar med uppladdningsbara batterier Z Power
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, ZR5 MNR T 2.4G NFM DPB SANDBEIGE/MAC ZERENA 5 (07)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bernafon Zerena MiniRite T 5,7 och 9 lämpliga för mild till grav hörselnedsättning. Hörapparaten har telespole samt dubbel tryckknapp.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bakom-örat-apparater - super power

Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ENZO Q EQ988-DWHT lightblonde
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, ENZO Q EQ998-DWT lightblonde
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: GN Hearing Sverige AB
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Motion Charge&Go P 7X Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Sivantos A/S
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Motion Charge&Go SP 7X Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Sivantos A/S
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Phonak Naída M90-SP Beige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat för grava nedsättningar i tre segment, Premiun (90), Avancerad (70) och Standard (50) på plattform Marvel. Bluetooth (BT) - Made for All (MFA) - direktanslutning till iOS och Android, handsfree, Binaural VoiceStream Technology™, Roger Wireless, IP 68. Batteristorlek: 13.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Phonak Naida P90-UP Champagne
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat för grav till mycket grav hörselnedsättning på plattform Paradise i tre segment, Premiun (90), Avancerad (70) och Standard (50). Bluetooth (BT) - Made for All (MFA) - direktanslutning till iOS och Android, handsfree, Binaural VoiceStream Technology™, Roger Wireless, IP 68, med telespole. Batteri 675.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED 1 BTE SP 13 2.4G 110 C090 Chromabeige
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Super Power SP, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, Knapp för volym och program, 2 färgad LED indikator.
Leverantör: Demant Sweden AB
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED 1 BTE UP 675 2.4G 120 C044 Silver
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Ultra Power UP, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Inbyggda funktioner såsom Made for Iphone, Tinnitus sound support, Telespole, Knapp för volym och program.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED PLAY 1 BTE UP 675 2.4G 120 C093 TAR Chestnutbrown
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Play UP, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Inbyggd 2,4 GHz teknologi och funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, separata knappar för volym och program, 2 färgad LED indikator. Finns även med barnsäkert batterifack TAR.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bakom-örat-apparater - för barn 0-2 år

Förskrivare

  • Audionom vid hörselrehabilitering samt hörselhabilitering vid Rosenlunds sjukhus

Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, OTICON PLAY PX 1 MINIBTE R C044 Silver
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: En laddbar liten BTE modell. Anpassas med MiniFit ljudslang, olika varianter av standard insats (Dome) alt individuellt gjuten insats. Hörapparatmodellen har inbyggt litumjon batteri. Bordsladdare samt reseladdare (powerbank) finns som tillbehör.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, OTICON PLAY PX 1 MINIBTE T C045 Purple
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: En liten BTE modell, hörapparaten har LED indikator samt telespole. Anpassas med Ljudslang Corda miniFit och Dome eller individuell insats alt slangfäste och gjuten insats.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Phonak Sky B90-P Alpine White
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Barnapparat på tre segment: Premium (90), Avancerad (70) och Standard (50). Kan anpassas med slangfäste (finns i olika färger) och med tunn ljudslang. Vattenskyddad, IP68. Batteri 13. Trådlös.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument:
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Phonak Sky B90-UP Alpine White
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Barnapparat för grava hörselnedsättningar i tre produktsegment, Premium (90), Avancerad (70) och Standard (50). 14 färger, varav 7 roliga barnfärger med färgade slangfästen. Vattenskyddad - IP68. Trådlös. Batteristorlek 675.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Phonak Sky M90-M Alpine White
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat för barn med barnsäkert slangfäste och batterilucka. Kan även anpassas medr tunn ljudslang, som finns i storlek 00-3. Finns i tre segment, Premiun (90), Avancerad (70) och Standard (50). , Bluetooth (BT) - Made for All (MFA) - direktanslutning till iOS och Android, handsfree, Binaural VoiceStream Technology™, Roger Wireless, IP 68. Batteristorlek: 312, med telespole.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Phonak Sky M90-PR Alpine White
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat för barn med slangfäste el. tunn ljudslang i tre segment, Premiun (90), Avancerad (70) och Standard (50). , Bluetooth (BT) - Made for All (MFA) - direktanslutning till iOS och Android, handsfree, Binaural VoiceStream Technology™, Roger Wireless, Uppladdningsbar (Li-jon-batteri), IP 68, ej telespole. Kompatibel laddare: Charger BTE/RIC, 075-3016-12.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, Phonak Sky M90-SP Alpine White
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hörapparat för barn med grava hörselnedsättningar i tre segment, Premiun (90), Avancerad (70) och Standard (50) på plattform Marvel. Bluetooth (BT) - Made for All (MFA) - direktanslutning till iOS och Android, handsfree, Binaural VoiceStream Technology™, Roger Wireless, IP 68. Batteristorlek: 13.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED PLAY 1 BTE SP 13 2.4G 110 C057 Powerpink
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Play SP, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Inbyggd 2,4 GHz teknologi och funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, separata knappar för volym och program, 2 färgad LED indikator. Finns även med barnsäkert batterifack.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED PLAY 1 BTE SP 13 2.4G 110 C057 TAR Powerpink
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Play, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Inbyggd 2,4 GHz teknologi och funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, separata knappar för volym och program, 2 färgad LED indikator. Finns även med barnsäkert batterifack TAR.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED PLAY 1 BTE UP 675 2.4G 120 C058 Aquamarin
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Play UP, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Inbyggd 2,4 GHz teknologi och funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, separata knappar för volym och program, 2 färgad LED indikator. Finns även med barnsäkert batterifack.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat BÖ, XCEED PLAY 1 BTE UP 675 2.4G 120 C058 TAR Aquamarin
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oticon Xceed Play UP, en stark BTE modell som passar användare med grav till mycket grav hörselnedsättning. Inbyggd 2,4 GHz teknologi och funktioner såsom Made for Iphone, Telespole, separata knappar för volym och program, 2 färgad LED indikator. Finns även med barnsäkert batterifack TAR.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, OTICON PLAY PX 1 MINIRITE R C057 Powerpink
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: En laddbar liten RITE modell med Telesole och inbyggt litumjon batteri och LED indikator. Hörapparaten anpassas med Högtalarenhet minifit i vald styrka och standard insats (Dome) eller individuellt gjuten insats.Bordsladdare samt reseladdare (powerbank) är valbart tillbehör.
Leverantör: Demant Sweden AB
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, OTICON PLAY PX 1 MINIRITE T C044 Silver
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: En miniRITE modell med Telespole, LED indikator. Hörapparaten anpassas med Högtalarenhet minifit i vald styrka och standard insats (Dome) eller individuellt gjuten insats.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument:
Artikelbenämning: Hörapparat extern HT, Sky B90-RIC Alpine White
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Barnapparat i tre segment - premium (90), avancerad (70) och standard (50) med extern hörtelefon. Batteristorlek 13. Telespole. 14 färger, varav 7 roliga barnfärger. Kan anpassas med designintegrerad rogermottagare.
Leverantör: Sonova Nordic AB
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Benförankrad hörapparat

Förskrivare

  • Audionom vid hörselrehabilitering samt hörselhabilitering vid Rosenlunds sjukhus

Artikelbenämning: ADHEAR User Kit, bl/be
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: MED-EL Nordic AB
Artikelbenämning: Baha 5 Power, Black
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Cochlear Europe Limited
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Ljudprocessor, BAHA 6 MAX 2MM KIT BLACK
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Cochlear Deutschland GMBH & CO. KG
Dokument:
Artikelbenämning: Ljudprocessor, PONTO 5 MINI Diamondblack (63)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Ponto 5 från Oticon Medical en mycket liten och smidig processor i snygg design. Med OpenSound Navigator tekniken ges användaren åtkomst till hela ljudmiljön. OPN Sound Optimizer analyseras förstärkt ljud 56.000 ggr per sekund för att upptäcka och förhindra återkoppling.
Leverantör: Demant Sweden AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 25 januari 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen