Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning och som regionen bekostar. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under ”Rekvisitioner”.

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att ta del av information i samhället, exempelvis TV, cd-spelare, radioapparater, datorer och telefoner. Det avser även standardprogram, tillbehör som mjuk- och hårdvara samt anslutningsenheter till telenät, bredband och internet. Även telefonlursförstärkare, hörlurar (hörtelefonset), god allmänbelysning och riktbar läslampa samt att avskärma oönskat infallande ljus är egenansvar. Generellt gäller att batterier till hjälpmedel är ett egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser:

 • Konferenshjälpmedel/skolhjälpmedel (ansökan görs till kommun)
 • Lättlästa böcker, kontakta ditt bibliotek
 • Nyheter, teckenspråkstolkade på TV och på lätt svenska på radio
 • Punktskriftsböcker, kontakta ditt bibliotek
 • Talböcker och ljudböcker, kontakta ditt bibliotek
 • Taltidningar, kontakta din tidning
 • Text- och bildtelefon, kontakta Tolkcentralen
 • Tolkcentralen, för alternativ kommunikation t.ex. teckenspråkstolk, tolkcentralen
 • Hjälpmedel specifikt för arbetet ansvarar arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen för.

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Kommunikationsförstärkare

220606 Hörförstärkare

Röst- och talhjälpmedel

220906 Röstförstärkare för personligt bruk

Hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter

Hjälpmedel för att läsa, skriva och rita

221339 Programvara för text- och multimediebearbetning

Hjälpmedel för träning av grundläggande förmågor

221315 Text-till-tal-hjälpmedel och programvara

Hjälpmedel som registrerar, spelar upp och visar ljudinformation och visuell information

221803 Utrustning för att spela in och återge ljud

Hjälpmedel vid nedsatt talförmåga

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

 • Faktagranskad: 4 december 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen