Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Optiker verksamma i butiker godkända av Region Stockholm

Remiss från ögonläkare krävs till och med 7 års ålder. Därefter kan barnet undersökas av optiker.

  • Hjälpmedelsområde

    Glasögon och kontaktlinser
  • Behovstrappa och -trappsteg

    Behovstrappa Kommunicera, steg 4. Ta del av information i samhället.
    Delaktiviteten avser att kunna höra, läsa och ta emot större sammanhängande text.