Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Förskriva hjälpmedel efter individuell behovsbedömning:

 • dubbelutrustning för att kommunicera för att utöva fritt valda aktiviteter 
 • dubbelutrustning för fritidsboende (t.ex. fritidshus, husvagn, båt)
 • specialutrustning för att utöva fritt valda aktiviteter

Behov av hjälpmedel i detta trappsteg tillgodoses inte i  nuläget

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att delta i fritt valda aktiviteter, exempelvis olika typer av TV, CD-spelare, radioapparater, datorer och telefoner. Det avser även standardprogram, tillbehör avseende mjuk- och hårdvara samt anslutningsenheter till telenät, bredband och internet.
Som egenansvar räknas även telefonlursförstärkare, hörtelefonset, musikpropp, god allmänbelysning och riktbar läslampa samt att avskärma oönskat infallande ljus. Generellt gäller att batterier till hjälpmedel är ett egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser:

 • Akustiskt anpassade lokaler, hörslingor/IR-system.
 • Konferenshjälpmedel/skolhjälpmedel (ansökan hos kommun)
 • Lättlästa böcker, kontakta ditt bibliotek
 • Nyheter, teckenspråkstolkade på TV och på lätt svenska på radio
 • Punktskriftsböcker, kontakta ditt bibliotek
 • Talböcker och ljudböcker, kontakta ditt bibliotek
 • Taltidningar, kontakta din tidning
 • Text- och bildtelefon, kontakta Tolkcentralen
 • Tolkcentralen, för alternativ kommunikation t.ex. teckenspråkstolk, tolkcentralen
 • Uppdaterad: 5 maj 2020

 • Faktagranskad: 21 juni 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen