Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken ”Rekvisitioner”.

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att samtala, exempelvis olika typer av telefoner och datorer. Det gäller standardprogram, tillbehör avseende mjuk- och hårdvara samt anslutningsenheter till telenät, bredband och internet.

Som egenansvar räknas även telefonlursförstärkare, god allmänbelysning och riktbar läslampa samt att avskärma oönskat infallande ljus. Generellt gäller att batterier till hjälpmedel är ett egenansvar.

Ett exempel på andra samhällsinsatser är Tolkcentralen, som erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län.

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Hjälpmedel för att hantera ljud och bild

221824 Radiosändningssystem

Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

222106 Kommunikationsförstärkare

Hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter

Hjälpmedel för att teckna och skriva

221224 Programvara för ordbehandling

Hjälpmedel för träning av grundläggande förmågor

051506 Hjälpmedel för att koda och avkoda skrivspråk

Hjälpmedel vid nedsatt talförmåga

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

  • Faktagranskad: 28 juni 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen