Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

ISO-kodsbeskrivning

Böcker/häften eller tavlor som innehåller bokstäver, symboler och ord som stöder kommunikation.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Logoped

Förskrivningskriterier

Bildmaterial och programvara för person med talskada som är avsedda att användas istället för eller som komplement till det egna talet eller skrivförmåga.

Pedagogiskt utbildningsmaterial t.ex. teckenböcker/lexikon betraktas inte som hjälpmedel.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 3. Att samtala.
Delaktiviteten avser att samtala både som avsändare och mottagare. Det kan vara både att prata och lyssna men även att läsa och skriva enkla meddelanden.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Bildkort, pekbok

Förskrivningskriterier

Bildkort, pekbok och liknande kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Artikelbenämning: Handlabilder kartotek,skurna inplastade
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Trollreda Resurscenter AB

Bildbas CD-rom/licens

Artikelbenämning: Bildfabriken 1 licens
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bildfabriken är ett paket med flera olika dataprogram och bildbaser. De olika programmen är Arkstudion, Ord&Bildstudion, Etikettstudion och Fotostudion. Mallarna i programmen är utformade så att man snabbt ska kunna göra anpassad information i form av etikettark, matsedlar, recept, scheman eller annat bildstöd.
Leverantör: Funktionsverket AB
Artikelbenämning: Boardmaker 7, Symbolkommunikation
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Program för att skapa symbolkartor. Boardmaker är en grafisk databas som innehåller över 45000 PCS-symboler avsedda för kommunikation. Boardmaker 7 kan användas men Pc, Mac och Chromebook.
Leverantör: RehabCenter i Stockholm AB
Artikelbenämning: In Print 3 - 1 licens, Windows
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: In Print 3 är ett modernt verktyg med intuitivt gränssnitt för att snabbt och enkelt skapa bildstöd! Skapa och skriv ut symbolkort, scheman, överlägg till samtalsapparater, sociala berättelser, instruktioner och mycket mer. Den nya versionen har flera nya och förbättrade funktioner. Widgit symbolbas med över 14000 symboler ingår samt en bildbank med 4000 bilder och fotografier. Du kan även enkelt lägga till egna bilder, foton, bildbaser (t ex TAKK). In Print 3 innehåller över 140 mallar för olika situ
Leverantör: Funktionsverket AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bildstöd t ex pictogramstämplar

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Tavlor för bokstäver och symboler

Artikelbenämning: Bliss stdkarta ,55x38cm,Laminerad2-delad
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Artikelbenämning: Bliss,stdkarta A3 förmiskad,papper
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Artikelbenämning: Bliss,stdkarta A3,förmiskad,laminerad
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Artikelbenämning: Bliss.stdkarta,55x38cm,papper
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen