Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken ”Rekvisitioner”. För att se förutsättning för förskrivning, klicka på respektive hjälpmedel nedan. 

Exempel på egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmet för att kunna uttrycka och förmedla vad man vill, så som papper och penna samt ordböcker och lexikon. Även datorer med standardprogram och standardtillbehör räknas som egenansvar.  

Andra samhällsinsatser avser till exempel alternativ kommunikation, så som teckenspråkstolk/tolkcentralen.

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hörhjälpmedel

2206 Hörhjälpmedel, hörapparater

Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

222106 Kommunikationsförstärkare

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

222106 Kommunikationsförstärkare

Hjälpmedel för att hantera ljud och bild

221824 Radiosändningssystem

Hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter

Hjälpmedel för att teckna och skriva

221224 Programvara för ordbehandling

Hjälpmedel för träning av grundläggande förmågor

051506 Hjälpmedel för att koda och avkoda skrivspråk

Hjälpmedel vid nedsatt talförmåga

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

  • Faktagranskad: 28 juni 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen