Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken ”Rekvisitioner”. För att se förutsättning för förskrivning, klicka på respektive hjälpmedel nedan. 

Exempel på egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmet för att kunna uttrycka och förmedla vad man vill, så som papper och penna samt ordböcker och lexikon. Även datorer med standardprogram och standardtillbehör räknas som egenansvar.  

Andra samhällsinsatser avser till exempel alternativ kommunikation, så som teckenspråkstolk/tolkcentralen.

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

220906 Röstförstärkare för personligt bruk

Hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter

Hjälpmedel vid nedsatt talförmåga

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Elektroniska hjälpmedel för att handha och kontrollera utrustning

241318 Tangentbord

241321 Pekarhjälpmedel för datorer

241324 Programvara för att handha elektriska anordningar

Hjälpmedel för att läsa, skriva och rita

221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva

Hjälpmedel som ersätter armfunktion, handfunktion, fingerfunktion

241812 Stativ

241815 Pinnar

241818 Peklampor

Motordrivna rullstolar

122306 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning, slingstyrning

Utmatningsenheter

223907 Ljuddisplayer

Hjälpmedel vid synnedsättning

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen