Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Logoped
 • Förskrivningskriterier

  Bildmaterial och programvara för person med talskada som är avsedda att användas istället för eller som komplement till det egna talet eller skrivförmågan.

  Pedagogiskt utbildningsmaterial t.ex. teckenböcker/lexikon betraktas inte som hjälpmedel.

 • Hjälpmedelsområde

  Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Fritt val av hjälpmedel

  Nej
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Kommunicera, steg 2. Förmedla vad jag vill.
  Delaktiviteten avser att aktivt välja mellan olika alternativ och att aktivt uttrycka sin vilja. 

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Bildkort, pekbok eller liknande

Bilder och Symboler - Nilbilder 612 Bildkort i färg

Artikelbenämning:
Bilder och Symboler - Nilbilder 612 Bildkort i färg
Bild:
Kortbeskrivning:
Bilder för AKK. Konkreta färgbilder för språkstöd. I paketet finns 621 bilder i olika grupper. Gruppregister samt häfte med Användartips ingår.
Leverantör:
Nilbild AB

Välj i andra hand

Handlabilder kartotek,skurna inplastade

Artikelbenämning:
Handlabilder kartotek,skurna inplastade
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
 • Bildbas på cd/licens

Bildfabriken 1 licens

Artikelbenämning:
Bildfabriken 1 licens
Bild:
Kortbeskrivning:
Bildfabriken är ett paket med flera olika dataprogram och bildbaser. De olika programmen är Arkstudion, Ord&Bildstudion, Etikettstudion och Fotostudion. Mallarna i programmen är utformade så att man snabbt ska kunna göra anpassad information i form av etikettark, matsedlar, recept, scheman eller annat bildstöd.
Leverantör:
Funktionsverket AB

Boardmaker på USB-sticka, Symbolkommunikation, Windows

Artikelbenämning:
Boardmaker på USB-sticka, Symbolkommunikation, Windows
Bild:
Kortbeskrivning:
Program för att skapa symbolkartor. (Win) Boardmaker är en grafisk databas som innehåller över 11000 PCS-symboler avsedda för kommunikation.

Välj i andra hand

Bildbas Svenska PCS gif-filer

Artikelbenämning:
Bildbas Svenska PCS gif-filer
Bild:
Kortbeskrivning:
Bildbas med ca 3000 PCS-symboler i gif-format. Passar till Flexi-programmen, Handi-programmen och Bildfabriks-programmen.
Leverantör:

In Print 3 - 1 licens

Artikelbenämning:
In Print 3 - 1 licens
Bild:
Kortbeskrivning:
In Print 3 är ett modernt verktyg med intuitivt gränssnitt för att snabbt och enkelt skapa bildstöd! Skapa och skriv ut symbolkort, scheman, överlägg till samtalsapparater, sociala berättelser, instruktioner och mycket mer. Den nya versionen har flera nya och förbättrade funktioner. Widgit symbolbas med över 14000 symboler ingår samt en bildbank med 4000 bilder och fotografier. Du kan även enkelt lägga till egna bilder, foton, bildbaser (t ex TAKK). In Print 3 innehåller över 140 mallar för olika situ
Leverantör:
Funktionsverket AB

Ritade Tecken

Artikelbenämning:
Ritade Tecken
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Symbolbasprogram SE Bliss 1 lic

Artikelbenämning:
Symbolbasprogram SE Bliss 1 lic
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Symbolbas SE Bliss innehåller ca 4800 Blissymboler på en CD som installerar symbolerna för användning i programmen Communicate: In Print, By Choice och SymWriter.
 • Bildstöd t ex pictogramstämplar

Budget planering

Artikelbenämning:
Budget planering
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Ord och Bild

Pictogramstämpel std

Artikelbenämning:
Pictogramstämpel std
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
STÄMPLINE

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Tavlor för bokstäver och symboler

Bliss stdkarta ,55x38cm,Laminerad2-delad

Artikelbenämning:
Bliss stdkarta ,55x38cm,Laminerad2-delad
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Bliss,stdkarta A3 förmiskad,papper

Artikelbenämning:
Bliss,stdkarta A3 förmiskad,papper
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Bliss,stdkarta A3,förmiskad,laminerad

Artikelbenämning:
Bliss,stdkarta A3,förmiskad,laminerad
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Bliss.stdkarta,55x38cm,papper

Artikelbenämning:
Bliss.stdkarta,55x38cm,papper
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval