Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

ISO-kodsbeskrivning

Elektriskt drivna rullstolar som aktiveras av användaren med hjälp av ett elektroniskt styrdon Här ingår t.ex. självbalanserande rullstolar samt även chassi som kan ge upphov till kompletta rullstolar/arbetsstolar/vagnar tillsammans med t.ex. sittsystem, formgjutna sitsar, säten och liknande.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Förskrivningskriterier

Slingstyrning ger brukare möjlighet att bli delaktig och visa vad man vill och inte vill vilket stimulerar den kommunikativa förmågan och ökar självständigheten.

Slingstyrning kan förskrivas till person som inte klarar traditionellt styrsätt och måste ha slinga som styrsätt för egen förflyttning och som kan behöva kompensera t ex bristande synperception eller förståelse. Det betyder att personen själv ska klara att hantera joystick/kontakt utan medverkan av personal och medvetet kunna köra vart och när han/hon vill.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 2. Förmedla vad jag vill.
Delaktiviteten avser att aktivt välja mellan olika alternativ och att aktivt uttrycka sin vilja. 

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Platta för slingstyrning, exklusive rullstol

Artikelbenämning: AKKA SMART - 130 kg
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: AKKA SMART är ett unikt utvecklingsstimulerande system för barn och vuxna med neurologiska funktionsnedsättningar. Systemet är baserat på en mobil plattform som erbjuder åkning, körning och ökad frihet för barn och vuxna med svårigheter att framföra och styra en traditionell rullstol. AKKA Smart levereras med följande tillbehör: • Programmeringsenhet • Batteriladdare • Navigeringstejp 3 x 20 m • 4 st Säkerhetsspännband
Leverantör: JCM Elektronik AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen