Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hjälpmedel som avses

Tunga pennor och tunga linjaler. 

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivningskriterier

Kan endast förskrivas till barn.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 2. Förmedla vad jag vill.
Delaktiviteten avser att aktivt välja mellan olika alternativ och att aktivt uttrycka sin vilja. 

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Pennor och linjaler

Förskrivningskriterier

Tunga pennor och tunga linjaler kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 9 juli 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen