Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Hjälpmedel som avger en koncentrerad ljusstråle och används för att lysa upp visuella medier.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut
  • Logoped

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas för att peka eller för att styra ett föremål.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 2. Förmedla vad jag vill.
Delaktiviteten avser att aktivt välja mellan olika alternativ och att aktivt uttrycka sin vilja. 

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Peklampa

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen