Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Optiker verksamma i butiker godkända av Region Stockholm

Remiss från ögonläkare krävs till och med 7 års ålder. Därefter kan barnet undersökas av optiker.

  • Hjälpmedelsområde

    Glasögon och kontaktlinser
  • Behovstrappa och -trappsteg

    Behovstrappa Kommunicera, steg 3. Att samtala.
    Delaktiviteten avser att samtala både som avsändare och mottagare. Det kan vara både att prata och lyssna men även att läsa och skriva enkla meddelanden.