Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Logoped

Förskrivningskriterier

Bildmaterial och programvara för person med talskada som är avsedda att användas istället för eller som komplement till det egna talet eller skrivförmågan.

Pedagogiskt utbildningsmaterial t.ex. teckenböcker/lexikon betraktas inte som hjälpmedel.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 1. Förmedla basala behov.
Delaktiviteten omfattar att meddela sig för att få basala behov tillgodosedda, som t.ex. att äta, dricka eller gå på toaletten. 

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Bildkort, pekbok eller liknande

Artikelbenämning: Bilder och Symboler - Nilbilder 612 Bildkort i färg
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bilder för AKK. Konkreta färgbilder för språkstöd. I paketet finns 621 bilder i olika grupper. Gruppregister samt häfte med Användartips ingår.
Leverantör: Nilbild AB
Artikelbenämning: Handlabilder kartotek,skurna inplastade
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Trollreda Resurscenter AB

Bildbas på cd/licens

Artikelbenämning: Bildfabriken 1 licens
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bildfabriken är ett paket med flera olika dataprogram och bildbaser. De olika programmen är Arkstudion, Ord&Bildstudion, Etikettstudion och Fotostudion. Mallarna i programmen är utformade så att man snabbt ska kunna göra anpassad information i form av etikettark, matsedlar, recept, scheman eller annat bildstöd.
Leverantör: Funktionsverket AB
Artikelbenämning: Boardmaker 7, Symbolkommunikation
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Program för att skapa symbolkartor. Boardmaker är en grafisk databas som innehåller över 45000 PCS-symboler avsedda för kommunikation. Boardmaker 7 kan användas men Pc, Mac och Chromebook.
Leverantör: RehabCenter i Stockholm AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bildstöd, t ex pictogramstämplar

Förskrivningskriterier

Bildstöd, t ex pictogramstämplar, kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Tavlor och liknande för bokstäver och symboler

Artikelbenämning: Bliss stdkarta ,55x38cm,Laminerad2-delad
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Artikelbenämning: Bliss,stdkarta A3 förmiskad,papper
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Artikelbenämning: Bliss,stdkarta A3,förmiskad,laminerad
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Artikelbenämning: Bliss.stdkarta,55x38cm,papper
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 7 juli 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen