Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Logoped
 • Förskrivningskriterier

  Bildmaterial och programvara för person med talskada som är avsedda att användas istället för eller som komplement till det egna talet eller skrivförmågan.

  Pedagogiskt utbildningsmaterial t.ex. teckenböcker/lexikon betraktas inte som hjälpmedel.

 • Hjälpmedelsområde

  Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Fritt val av hjälpmedel

  Nej

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Bildkort, pekbok eller liknande

Artikelbenämning: Bilder och Symboler - Nilbilder 612 Bildkort i färg
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bilder för AKK. Konkreta färgbilder för språkstöd. I paketet finns 621 bilder i olika grupper. Gruppregister samt häfte med Användartips ingår.
Leverantör: Nilbild AB
Artikelbenämning: Handlabilder kartotek,skurna inplastade
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Trollreda Resurscenter AB
 • Bildbas på cd/licens

Artikelbenämning: Bildfabriken 1 licens
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bildfabriken är ett paket med flera olika dataprogram och bildbaser. De olika programmen är Arkstudion, Ord&Bildstudion, Etikettstudion och Fotostudion. Mallarna i programmen är utformade så att man snabbt ska kunna göra anpassad information i form av etikettark, matsedlar, recept, scheman eller annat bildstöd.
Leverantör: Funktionsverket AB
Artikelbenämning: Boardmaker 7, Symbolkommunikation
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Program för att skapa symbolkartor. Boardmaker är en grafisk databas som innehåller över 45000 PCS-symboler avsedda för kommunikation. Boardmaker 7 kan användas men Pc, Mac och Chromebook.
Leverantör: RehabCenter i Stockholm AB
Artikelbenämning: Bildbas Svenska PCS gif-filer
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bildbas med ca 3000 PCS-symboler i gif-format. Passar till Flexi-programmen, Handi-programmen och Bildfabriks-programmen.
Leverantör: Abilia AB
 • Bildstöd, t ex pictogramstämplar

 • Förskrivningskriterier

  Bildstöd, t ex pictogramstämplar, kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Tavlor och liknande för bokstäver och symboler

Artikelbenämning: Bliss stdkarta ,55x38cm,Laminerad2-delad
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Artikelbenämning: Bliss,stdkarta A3 förmiskad,papper
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Artikelbenämning: Bliss,stdkarta A3,förmiskad,laminerad
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Artikelbenämning: Bliss.stdkarta,55x38cm,papper
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 9 juli 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen