Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Logoped
 • Förskrivningskriterier

  Bildmaterial och programvara för person med talskada som är avsedda att användas istället för eller som komplement till det egna talet eller skrivförmågan.

  Pedagogiskt utbildningsmaterial t.ex. teckenböcker/lexikon betraktas inte som hjälpmedel.

 • Hjälpmedelsområde

  Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Fritt val av hjälpmedel

  Nej

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Bildkort, pekbok eller liknande

Bilder och Symboler - Nilbilder 612 Bildkort i färg

Artikelbenämning:
Bilder och Symboler - Nilbilder 612 Bildkort i färg
Bild:
Kortbeskrivning:
Bilder för AKK. Konkreta färgbilder för språkstöd. I paketet finns 621 bilder i olika grupper. Gruppregister samt häfte med Användartips ingår.
Leverantör:
Nilbild AB

Välj i andra hand

Handlabilder kartotek,skurna inplastade

Artikelbenämning:
Handlabilder kartotek,skurna inplastade
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
 • Bildbas på cd/licens

Bildfabriken 1 licens

Artikelbenämning:
Bildfabriken 1 licens
Bild:
Kortbeskrivning:
Bildfabriken är ett paket med flera olika dataprogram och bildbaser. De olika programmen är Arkstudion, Ord&Bildstudion, Etikettstudion och Fotostudion. Mallarna i programmen är utformade så att man snabbt ska kunna göra anpassad information i form av etikettark, matsedlar, recept, scheman eller annat bildstöd.
Leverantör:
Funktionsverket AB

Välj i andra hand

Bildbas Svenska PCS gif-filer

Artikelbenämning:
Bildbas Svenska PCS gif-filer
Bild:
Kortbeskrivning:
Bildbas med ca 3000 PCS-symboler i gif-format. Passar till Flexi-programmen, Handi-programmen och Bildfabriks-programmen.
Leverantör:

Ritade Tecken

Artikelbenämning:
Ritade Tecken
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Symbolbasprogram SE Bliss 1 lic

Artikelbenämning:
Symbolbasprogram SE Bliss 1 lic
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Symbolbas SE Bliss innehåller ca 4800 Blissymboler på en CD som installerar symbolerna för användning i programmen Communicate: In Print, By Choice och SymWriter.
 • Bildstöd, t ex pictogramstämplar

Budget planering

Artikelbenämning:
Budget planering
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Ord och Bild

Pictogramstämpel std

Artikelbenämning:
Pictogramstämpel std
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
STÄMPLINE

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Tavlor och liknande för bokstäver och symboler

Bliss stdkarta ,55x38cm,Laminerad2-delad

Artikelbenämning:
Bliss stdkarta ,55x38cm,Laminerad2-delad
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Bliss,stdkarta A3 förmiskad,papper

Artikelbenämning:
Bliss,stdkarta A3 förmiskad,papper
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Bliss,stdkarta A3,förmiskad,laminerad

Artikelbenämning:
Bliss,stdkarta A3,förmiskad,laminerad
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Bliss.stdkarta,55x38cm,papper

Artikelbenämning:
Bliss.stdkarta,55x38cm,papper
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval