Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Arvoden

Gäller från 1 april 2022.

Arvode för samtalsbehandling

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill förtydliga att alla läkare inom samtliga specialiteter omfattas av 9 § FOL när de också är legitimerade psykoterapeuter och ger samtalsbehandling.
Vid samtalsbehandling ska debitering ske med arvodet för samtalsbehandling (ASAM).
Läs mer under länken "Arvode för samtalsbehandling".

Patientavgifter

Affisch med patientavgifter för beställning och nerladdning.

Vårdgivare i Region Stockholm kan beställa högkostnadskort (remsa), frikort och plastfickor för sjukvård vid manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Diagnoskoder

Sök diagnoskoder ICD-10 för sjukdomar och relaterade hälsoproblem på Socialstyrelsens webbplats.

Remisskrav

I guiden kan du se hur komplettering med uppgift om remitterande inrättning
och/eller remissdatum går till.

Information om införande av remisskrav från och med 1 december 2023, för bokningar från 1 september 2023.

14 september 2020: Ett förtydligande av beslutet att ändra tillämpningen av LOL och LOF inom ett antal områden. Uppdaterat 1 oktober 2020.

31 mars 2020: Meddelande avseende avgränsning av vårdgivare och vårdenhet, sammanhållen journalföring och EK m.m.

Heltidskravet

Efterhandsgranskning i ARV-portalen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar aktivt med uppföljning av verksamheter som finansieras av Region Stockholm, däribland verksamheter som bedrivs av privatpraktiserande läkare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och privatpraktiserande fysioterapeuter enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Se närmare i 19 och 26 §§ LOL respektive 19 och 25 §§ LOF.
Efterhandsgranskning som sker inom ARV-systemet är ett sätt att arbeta med uppföljning av den ersättning som läkare verksamma enligt LOL och fysioterapeuter verksamma enligt LOF har begärt.

Det finns en e-kurs på Lärtorget som innefattar en beskrivning på hur efterhandsgranskningsprocessen i ARV-portalen genomförs när vårdgivare fått uppföljning på ersättning som tidigare begärts. 

Utländska patienter och utlandssvenskar

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Utomlänspatienter

Regioner kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Region Stockholm.

Information för läkare verksam enligt LOL och fysioterapeut verksam enligt LOF.

Ansök

Om du arbetar som lagreglerad läkare, LOL kan du ansöka om att sälja din verksamhet via ett upphandlingsförfarande i Region Stockholm.

Här hittar du information om ansökningsinbjudningar för verksamheter som ska överlåtas.

Läs mer

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

  • Uppdaterad: 15 september 2023

  • Faktagranskad: 21 februari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Bengtsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen