Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Arvoden

Gäller från 1 april 2022.

Arvode för samtalsbehandling

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill förtydliga att alla läkare inom samtliga specialiteter omfattas av 9 § FOL när de också är legitimerade psykoterapeuter och ger samtalsbehandling.
Vid samtalsbehandling ska debitering ske med arvodet för samtalsbehandling (ASAM).
Läs mer under länken "Arvode för samtalsbehandling".

Arvoden 2021

Patientavgifter

Gäller från 1 april 2022.

Region Stockholms regelverk för patientavgifter. Gäller från och med 1 april 2022.

Vårdgivare i Region Stockholm kan beställa högkostnadskort (remsa), frikort och plastfickor för sjukvård vid manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Diagnoskoder

Sök diagnoskoder ICD-10 för sjukdomar och relaterade hälsoproblem på Socialstyrelsens webbplats.

Remisskrav

I guiden kan du se hur komplettering med uppgift om remitterande inrättning
och/eller remissdatum går till.

14 september 2020: Ett förtydligande av beslutet att ändra tillämpningen av LOL och LOF inom ett antal områden. Uppdaterat 1 oktober 2020.

31 mars 2020: Meddelande avseende avgränsning av vårdgivare och vårdenhet, sammanhållen journalföring och EK m.m.

Verksamma läkare

Lista med vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL). Uppdaterad 1 april 2021.

Utländska patienter och utlandssvenskar

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Utomlänspatienter

Regioner kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Region Stockholm.

Information för läkare verksam enligt LOL och fysioterapeut verksam enligt LOF.

Ansök

Om du arbetar som lagreglerad läkare, LOL kan du ansöka om att sälja din verksamhet via ett upphandlingsförfarande i Region Stockholm.

Här hittar du information om ansökningsinbjudningar för verksamheter som ska överlåtas.

Läs mer

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

 

  • Uppdaterad: 4 maj 2022

  • Faktagranskad: 21 februari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Arne Andrevstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen