Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser


Regionens uppgift är att efter individuell behovsbedömning förskriva:

  • dubbelutrustning av hjälpmedel för personlig ADL
  • dubbelutrustning av hjälpmedel för instrumentell ADL
  • portabla varianter av hjälpmedel för personlig ADL
  • portabla varianter av hjälpmedel för instrumentell ADL

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att sköta sin personliga ADL och sköta ett hem.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

  • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
  • Handikappersättning, alt merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
  • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
  • Ledsagare och/eller kontaktperson, ansökan hos kommunen
  • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan
  • Hjälpmedel specifikt för arbetet ansvarar arbetsgivaren eller Försäkringskassan för