Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser


Regionens uppgift är att efter individuell behovsbedömning förskriva:

 • dubbelutrustning av hjälpmedel för personlig ADL
 • dubbelutrustning av hjälpmedel för instrumentell ADL
 • portabla varianter av hjälpmedel för personlig ADL
 • portabla varianter av hjälpmedel för instrumentell ADL

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen för att sköta sin personliga ADL och sköta ett hem.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
 • Handikappersättning, alt merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
 • Ledsagare och/eller kontaktperson, ansökan hos kommunen
 • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan
 • Hjälpmedel specifikt för arbetet ansvarar arbetsgivaren eller Försäkringskassan för
 • Uppdaterad: 11 juni 2020

 • Faktagranskad: 21 juni 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen