Till start

Vårdgivarguiden

Personlig ADL omfattar att:

 • äta och dricka
 • klä på och av sig
 • sköta sin personliga hygien
 • sköta sin övriga kroppsvård
 • göra toalettbesök och byta inkontinensartiklar

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken "Rekvisitioner".

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen och som behövs för att sköta sin personliga ADL, exempelvis medicindosett, talande personvåg och små, enkla duschpallar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
 • Merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
 • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan

Hjälpmedel vid inkontinens

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Hjälpmedel för indikering av tid, planering, minne och strukturering

222803 Ur och klockor

222806 Kalendrar och tidtabeller

Hjälpmedel som registrerar, spelar upp och visar ljudinformation och visuell information

221803 Utrustning för att spela in och återge ljud

Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

 • Faktagranskad: 27 november 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen