Till start

Vårdgivarguiden

Personlig ADL omfattar att:

 • äta och dricka
 • klä på och av sig
 • sköta sin personliga hygien
 • sköta sin övriga kroppsvård
 • göra toalettbesök och byta inkontinensartiklar

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedöming. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken "Rekvisitioner".

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmen och som behövs för att sköta sin personliga ADL, exempelvis medicindosett, talande personvåg och små, enkla duschpallar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
 • Handikappersättning, alt merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
 • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan

Hjälpmedel vid inkontinens

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

 • Uppdaterad: 4 maj 2020

 • Faktagranskad: 21 juni 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen