Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Tarmsköljningssystem för att rensa tarmen pga av att avföring töms ofrivilligt. Här ingår inte lavemang vid förstoppning.

Förskrivare

  • Uroterapeut

Specialistkompetent läkare vid enhet för gastroenterologi och kolorektalkirurgi

Förskrivningskriterier

I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling
Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt avföringsläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem.

Förskrivning kan ske:

  • I avvaktan på utredning
  • Under utredning
  • Komplement till annan behandling
  • Vid kronisk inte behandlingsbar avföringsinkontinens

 

Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Uttag via talong tas bort

Från och med 1 februari 2024 tas möjligheten att kryssa i alternativet ”Uttag via talong” bort i Beställningsportalen för inkontinenshjälpmedel. Ändringen gäller vid nya förskrivningar. I öppna uttagsärenden kommer talonger fortsatt att hanteras. 

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Tarmsköljningsset

Artikelbenämning: Peristeen Plus System Standard vattenlavemang latexfri - (1 kontrollenhet, 2 ballongkatetrar (Std), 1 vattenpåse, 2 fixeringsband inkl necessär)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Peristeen vattenlavemang är ett effektivt system för tarmtömning. Regelbunden tömning förebygger avföringsläckage och kronisk förstoppning.
Leverantör: Coloplast AB
Dokument:
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen