Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

  • Uroterapeut

Specialistkompetent läkare vid enhet för gastroenterologi och kolorektalkirurgi

Förskrivningskriterier

I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling
Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt avföringsläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem.

Förskrivning kan ske:

  • I avvaktan på utredning
  • Under utredning
  • Komplement till annan behandling
  • Vid kronisk inte behandlingsbar avföringsinkontinens

 

Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Tarmsköljningsset

Artikelbenämning: Aquaflush Lite irrigationsystem månadsset (vattenpåse med pump, 16 konor)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Innehåller: en vattenpåse med pump, 16 rektalkonor, 16 avfallspåsar, 16 påsar med glidmedel, en förlängningsslang
Leverantör: Dolema AB
Dokument:
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Navina Classic-system Kona- 1 Navina Classic-kontrollenhet, 1 Vattenbehållare, 1 Vattenslangset, 2 Konor,1 Navina väska, Tillbehörsset (Från 3 år)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Transanal irrigering (TAI) är en teknik för att tömma tarmen på ett effektivt sätt. Processen innebär att man underlättar tömning av rektum och nedre delen av tjocktarmen genom att tillföra vatten i tarmen. TAI bidrar till att förebygga förstoppning och inkontinens och återställa en förutsägbar tarmfunktion. Metoden hjälper patienterna att återta kontrollen över tidpunkt och plats för tarmtömning. Det gör att användarna har lättare att planera sin tillvaro.
Leverantör: Dentsply IH AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Peristeen Plus System Standard vattenlavemang latexfri - (1 kontrollenhet, 2 rektalkatetrar (Std), 1 vattenpåse, 2 fixeringsband inkl necessär)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Peristeen vattenlavemang är ett effektivt system för tarmtömning. Regelbunden tömning förebygger avföringsläckage och kronisk förstoppning.
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument:
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 25 januari 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen