Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

 • Dubbelutrustning vid personlig ADL
 • Dubbelutrustning vid instrumentell ADL
 • Portabla varianter av hjälpmedel för personlig ADL
 • Portabla varianter av hjälpmedel för instrumentell ADL

Behov av hjälpmedel i detta trappsteg tillgodoses inte i nuläget.

Egenansvar är konsumentprodukter som som normalt finns i hemmen och som behövs för att sköta sin personliga ADL och att sköta ett hem.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
 • Handikappersättning, alt merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
 • Ledsagare och/eller kontaktperson, ansökan hos kommunen
 • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan
 • Uppdaterad: 11 juni 2020
 • Faktagranskad: 11 juni 2020
 • Redaktör: Anna Breuer
 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen