Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

  • Dubbelutrustning vid personlig ADL
  • Dubbelutrustning vid instrumentell ADL
  • Portabla varianter av hjälpmedel för personlig ADL
  • Portabla varianter av hjälpmedel för instrumentell ADL

Behov av hjälpmedel i detta trappsteg tillgodoses inte i nuläget.

Egenansvar är konsumentprodukter som som normalt finns i hemmen och som behövs för att sköta sin personliga ADL och att sköta ett hem.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

  • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
  • Handikappersättning, alt merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
  • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
  • Ledsagare och/eller kontaktperson, ansökan hos kommunen
  • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan