Till start

Vårdgivarguiden

En person ska kunna utföra aktiviteterna oavsett om man klarar att göra det självständigt eller med hjälp av någon annan person. ADL kan även gälla föräldrar med funktionsnedsättning som sköter egna barn.

Instrumentell ADL omfattar att:

 • laga mat, vilket innebär att planera, laga, duka och diska
 • göra inköp, vilket innebär såväl att planera inköp som att handla
 • städa
 • tvätta
 • sköta barn

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken ”Rekvisitioner”.

Egenansvar är konsumentprodukter som behövs för att sköta ett hem. Exempel inom detta område är tvättmaskin, diskmaskin och dammsugare. Standardmöbler som kan underlätta, som t.ex. hög pall vid matlagning och datorer, räknas också som egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
 • Merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
 • Ledsagare, ansökan hos kommunen
 • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan
 • Hjälpmedel specifikt för arbetet ansvarar arbetsgivaren eller Försäkringskassan för

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel för signalering, larm, övervakning och identifiering

222903 Signalenheter

Hjälpmedel vid kognitiv nedsättning

Hjälpmedel som registrerar, spelar upp och visar ljudinformation och visuell information

221803 Utrustning för att spela in och återge ljud

Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Hjälpmedel för att räkna samt träna grundläggande matematik

221509 Programvara för kalkylering och beräkning

Hjälpmedel för indikering av tid, planering, minne och strukturering

222803 Ur och klockor

222806 Kalendrar och tidtabeller

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

Elektroniska hjälpmedel för att handha och kontrollera utrustning

221318 OCR-utrustning och OCR-programvara

241318 Tangentbord

Hjälpmedel för att laga mat och dryck

150303 Hjälpmedel för att väga och mäta livsmedel för tillagning

150306 Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck

Hjälpmedel för att läsa, skriva och rita

221306 Skrivbrädor, ritbrädor, teckningsbrädor

221309 Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar

221315 Text-till-tal-hjälpmedel och programvara

221318 OCR-utrustning och OCR-programvara

221327 Utrustning för manuell punktskrift

221330 Skrivmaskiner

221336 Bärbara anteckningsapparater för punktskrift

Hjälpmedel för att räkna samt träna grundläggande matematik

221503 Manuella räknehjälpmedel

221506 Räkneapparater

Hjälpmedel för indikering av tid, planering, minne och strukturering

222803 Ur och klockor

Hjälpmedel för signalering, larm, övervakning och identifiering

222903 Signalenheter

Hjälpmedel som registrerar, spelar upp och visar ljudinformation och visuell information

221803 Utrustning för att spela in och återge ljud

Märkningsmateriel och märkningsverktyg

222915 Märkningsmateriel och märkningsverktyg

Mätinstrument

270603 Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd

270621 Hjälpmedel och verktyg för mätning av klimatförhållanden

Synhjälpmedel

220303 Ljusfilter (absorptionsfilter)

220306 Glasögon och kontaktlinser, afaki

220306 Glasögon och kontaktlinser, glasögonbidrag till barn/unga

220309 Glas, linser och linssystem som förstorar

220312 Kikare och teleskop

220318 Bildförstorande system

Utmatningsenheter

223905 Taktila displayer

223906 Skrivare

223907 Ljuddisplayer

 • Faktagranskad: 27 november 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen