Till start

Vårdgivarguiden

En person ska kunna utföra aktiviteterna oavsett om man klarar att göra det självständigt eller med hjälp av någon annan person. ADL kan även gälla föräldrar med funktionsnedsättning som sköter egna barn.

Instrumentell ADL omfattar att:

 • laga mat, vilket innebär att planera, laga, duka och diska
 • göra inköp, vilket innebär såväl att planera inköp som att handla
 • städa
 • tvätta
 • sköta barn

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken ”Rekvisitioner”.

Egenansvar är konsumentprodukter som behövs för att sköta ett hem. Exempel inom detta område är tvättmaskin, diskmaskin och dammsugare. Standardmöbler som kan underlätta, som t.ex. hög pall vid matlagning och datorer, räknas också som egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
 • Merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
 • Ledsagare, ansökan hos kommunen
 • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan
 • Hjälpmedel specifikt för arbetet ansvarar arbetsgivaren eller Försäkringskassan för

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Varseblivningshjälpmedel

222704 Signalenheter

Hjälpmedel vid kognitiv nedsättning

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

 • Faktagranskad: 7 juli 2022

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen