Till start

Vårdgivarguiden

En person ska kunna utföra aktiviteterna oavsett om man klarar att göra det självständigt eller med hjälp av någon annan person. ADL kan även gälla föräldrar med funktionsnedsättning som sköter egna barn.

Instrumentell ADL omfattar att:

 • laga mat, vilket innebär att planera, laga, duka och diska
 • göra inköp, vilket innebär såväl att planera inköp som att handla
 • städa
 • tvätta
 • sköta barn

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning. För vissa hjälpmedel kan efter egenvårdsbeslut rekvisition för Fritt val av hjälpmedel utfärdas, se mer under fliken ”Rekvisitioner”.

Egenansvar är konsumentprodukter som behövs för att sköta ett hem. Exempel inom detta område är tvättmaskin, diskmaskin och dammsugare. Standardmöbler som kan underlätta, som t.ex. hög pall vid matlagning och datorer, räknas också som egenansvar.

Exempel på andra samhällsinsatser är:

 • Bostadsanpassning, ansökan hos kommunen
 • Handikappersättning, alt merkostnadsersättning, ansökan hos Försäkringskassan
 • Hemtjänst, ansökan hos kommunen
 • Ledsagare, ansökan hos kommunen
 • Personlig assistent, ansökan hos kommunen och Försäkringskassan
 • Hjälpmedel specifikt för arbetet ansvarar arbetsgivaren eller Försäkringskassan för

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel vid kognitiv nedsättning

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

Belysningsarmatur

180606 Läs- och arbetsbelysningar

Bord

280303 Skrivbord

Hjälpmedel för att hantera ljud, bild och videoinformation

221803 Utrustning för att spela in och återge ljud

Hjälpmedel för att teckna och skriva

221206 Skrivbrädor, ritbrädor, teckningsbrädor

221209 Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar

221212 Utrustning för manuell punktskrift

221215 Skrivmaskiner

221221 Bärbara anteckningsapparater för punktskriftsanvändare

Inmatningsenheter till datorer

223603 Tangentbord

223612 Alternativa inmatningsenheter

Läshjälpmedel

223015 Bokstöd och bokhållare

223021 Läsmaskiner

Matlagningshjälpmedel

150303 Hjälpmedel för att väga och mäta för att tillreda mat och dryck

150306 Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck

Märkningsmateriel och märkningsverktyg

222727 Märkningsmateriel och märkningsverktyg

Mätinstrument

270603 Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd

270621 Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden

Presentationsenheter för datorer

223905 Taktila displayer

223906 Skrivare

223907 Ljuddisplayer

223912 Speciella programvaror för presentation

Räknehjälpmedel

221503 Manuella räknehjälpmedel

221506 Räkneapparater

Synhjälpmedel

220303 Ljusfilter (absorbtionsfilter)

220306 Glasögon och kontaktlinser, afaki

220306 Glasögon och kontaktlinser, glasögonbidrag till barn/unga

220309 Glas, linser och linssystem som förstorar

220312 Kikare och teleskop

220318 Förstorande videosystem

Sömnad och textilvårdshjälpmedel

151519 Handsömnadshjälpmedel

Varseblivningshjälpmedel

222706 Indikator med ljudsignaler

222712 Ur och klockor

 • Uppdaterad: 21 juni 2021

 • Faktagranskad: 21 juni 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen