Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Hjälpmedel som underlättar på- och avklädning genom att man kan ta tag i och hålla fast plagget.

Hjälpmedel som avses

Påklädningsrobot

Förskrivare

Arbetsterapeut vid armprotesmottagning

Förskrivningskriterier

Påklädningsrobotar kan förskrivas då inga andra möjligheter till självständig påklädning finns.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Påklädningsrobot, krok, enkel

Förskrivningskriterier

Påklädningsrobot kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Påklädningsrobot, stationär

Förskrivningskriterier

Påklädningsrobot kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen