Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Optiker verksamma i butiker godkända av Region Stockholm

Remiss från ögonläkare krävs till och med 7 års ålder. Därefter kan barnet undersökas av optiker.

  • Hjälpmedelsområde

    Glasögon och kontaktlinser
  • Uppdaterad: 26 juni 2020

  • Faktagranskad: 25 juni 2020

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen