Förskrivare

 • Gynekolog
 • Urolog
 • Uroterapeut
 • Förskrivningskriterier

  I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling. Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande tömningsproblem av urinblåsa.

  Förskrivning kan ske:

  • I avvaktan på utredning 
  • Under utredning
  • Komplement till annan behandling
  • Vid kronisk inte behandlingsbar urininkontinens

   

  Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Dilatationskateter

Dilatationskateter Ch16 och Ch18

Artikelbenämning:
LoFric Dila-Cath hydrofil dilatationskateter utan vätska 400mm Ch16 PVC- och ftalatfri
Bild:
Kortbeskrivning:
Väldokumenterad PVC-fri dilatationskateter för problemfri dilatation. LoFric katetern visar de i särklass bästa miljöegenskaperna vilket är publicerat i den vetenskaplig tidskriften Journal of Cleaner Production vol 16,2008.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval