Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

En uppsättning kompatibla komponenter som kan integreras för framställning av en rad olika proteser för övre extremiteter.

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistkompetent läkare vid klinik/mottagning för ortopedi, rehabiliteringmedicin med tillgång till rehabilitering/habilteringsteam med arbetsterapeut

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.

Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen