Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Hjälpmedel som tillhandahåller kalenderinformation, med eller utan funktioner för information om planerade aktiviteter eller sekvenser relaterade till specifik tid för att hantera tid i det dagliga livet. Här ingår t.ex. särskilda kalenderprogramvaror.

Hjälpmedel som avses

Kalendrar
Avancerad elektronisk almanacka 

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Logoped

Avancerad elektronisk almanacka  förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas för att stödja tänkandet, perception, inlärning, minne, problemlösning och abstraktionsförmåga och där behoven inte kan tillgodoses av mobiltelefon.

Avancerad elektronisk almanacka kan förskrivas till brukare med behov av struktur, planeringshjälp och påminnelsefunktioner som inte kan tillgodoses av mobiltelefon.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Elektronisk almanacka enkel

Artikelbenämning: Elektronisk kalender Natt- o Dagkalendern m bild
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Natt– och Dagkalendern med bild är en elektronisk kalender som på en display visar dagens datum, veckodag samt om det är morgon, dag, kväll eller natt. Automatisk omställning mellan sommar-/vintertid. Det är möjligt att placera en bild i plastramen ovanför displayen.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Tydlig Kalender Basic
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Br. Ström AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Elektronisk almanacka avancerad

Artikelbenämning: Tids- och planeringshjälpmedel Handi One G2
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Handi One är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Den är utvecklad för personer som behöver särskilt stöd kring tid och planering, men även grafisk tydlighet. Handi One finns i två modeller: 706490 Handi One G2 som är en enkel handdator med enbart Handi-funktioner och 706491 Handi One+ G2 som är en enkel smartphone med Handi-funktioner och appar.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Tids- och planeringshjälpmedel MEMOplanner Medium 3b
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: MEMOplanner Medium är ett tid- och planeringshjälpmedel vars behändiga format gör den enkel att placera i hemmet. Den ger hjälp att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter som är bokade idag och senare i veckan. Du får tydliga påminnelser och kan få hjälp av checklistor mm. Under licenstiden ingår fria uppdateringar och fri tillgång till myAbilia. Licensen kan förlängas.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Tids- och planeringshjälpmedel MEMOplanner Medium 4
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: MEMOplanner Medium är ett tid- och planeringshjälpmedel vars behändiga format gör den enkel att placera i hemmet. Den ger hjälp att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter som är bokade idag och senare i veckan. Du får tydliga påminnelser och kan få hjälp av checklistor mm. Under licenstiden ingår fria uppdateringar och fri tillgång till myAbilia. Licensen kan förlängas.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Elektronisk almanacka, avancerad, programvara till egenansvarsprodukt

Artikelbenämning: Applikationspaket Handi5 SW
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Applikationspaket med Handi-funktioner för installation i egen Android-telefon. Efter installationen kan telefonen fungera som en komplett Handi, med startmenyn som ett skyddande skal. Handi5 innehåller startskärm, tangentbord, bundlad Acapela talsyntes samt Handi-applikationer.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Kalender-app HandiKalender
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Tid– och planeringshjälpmedel i form av app för smartphone och surfplatta, Android och iOS. HandiKalender ger tydliga larm när aktiviteter börjar och slutar och ger översikt över dag, vecka och månad. Bilder kan användas och text kan läsas upp av talsyntes. Checklistor, anteckningar och annan viktig information kan kopplas till aktiviteter.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Minneshjälpmedel, enkelt med inspelningsbart tal för att stödja minnet

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Tidshjälpmedel för att stödja minnet, enkla

Artikelbenämning: Tidshjälpmedel Timstock 20 min
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock är inte särskilt stor och går enkelt att bära med sig i jackfickan eller väskan. Den larmar med vibration, ljud och visuellt. Ljudlöst läge finns.
Leverantör: Funktionsverket AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Tidshjälpmedel Timstock 60 min
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock är inte särskilt stor och går enkelt att bära med sig i jackfickan eller väskan. Den larmar med vibration, ljud och visuellt. Ljudlöst läge finns.
Leverantör: Funktionsverket AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Tidshjälpmedel Timstock 8 min
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock är inte särskilt stor och går enkelt att bära med sig i jackfickan eller väskan. Den larmar med vibration, ljud och visuellt. Ljudlöst läge finns.
Leverantör: Funktionsverket AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Tidshjälpmedel Timstock 80 min
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock är inte särskilt stor och går enkelt att bära med sig i jackfickan eller väskan. Den larmar med vibration, ljud och visuellt. Ljudlöst läge finns.
Leverantör: Funktionsverket AB
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 29 november 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen