Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Hjälpmedel som mäter, visar och talar om vad klockan är. Här ingår t.ex. bärbara och stationära hjälpmedel, timers och hjälpmedel med eller utan larmfunktion.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Logoped

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas för att stödja tänkandet, perception, inlärning, minne, problemlösning, språk och abstraktionsförmåga.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Armbandsur som larmar

Artikelbenämning: Klocka Time TImer Armband Large Grön
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Time Timer är ett viktigt hjälpmedel för personer som behöver träna på att lära sig förstå tid och tidsåtgång. Även om man inte kan klockan ger Time Timer möjlighet att förstå hur mycket tid som är kvar eller när tiden är slut.
Leverantör: Komikapp AB
Artikelbenämning: Klocka Time TImer Armband Small Ljusgrå
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Time Timer är ett viktigt hjälpmedel för personer som behöver träna på att lära sig förstå tid och tidsåtgång. Även om man inte kan klockan ger Time Timer möjlighet att förstå hur mycket tid som är kvar eller när tiden är slut.
Leverantör: Komikapp AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bordsur, väggur, avancerad

Artikelbenämning: Planeringstavla MEMO Dayboard 24-timmarsversion
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning: En planeringstaval som visar tiden m.h.a. ljuspelare. Whiteboardtavlan är magnetisk och kan anpassas med text, symboler och bilder. MEMO Dayboard ger struktur över dygnet och god översikt över användarens aktiviteter. De olika färgerna på ljuspelarna gör det enkelt att se om det är dag eller natt. Det finns möjlighet att ställa larm.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Talande klocka MEMOmessenger 2
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: En talande klocka med många möjligheter. Klockan visar och talar om veckodag, tid på dygnet, klockslag, datum, månad och år. Läs in personliga meddelanden i klockan, som larmar och spelas upp vid önskad tid. MEMOmessenger består av en basenhet - MEMObase och en bärbar enhet - MEMOgo.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bordsur, väggur, enkel

Förskrivningskriterier

Bordsur, väggur, enkel kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Fickur för minne och kognition, med larm

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Talande armbandsur

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Talande fickur

Artikelbenämning: Fickur MyTime - talande klocka
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Klockan MyTime är en svensktalande klocka som efter ett tryck på den stora tydliga avläsningsknappen talar ut aktuell tid på samma sätt som vi talar.
Leverantör: Iris Hjälpmedel AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 29 november 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen