Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

 • Gynekolog
 • Urolog
 • Uroterapeut

Förskrivningskriterier

I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling. Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende som komplement till dagligt bruk av tappningskateter vid tömningsproblem av urinblåsa.

Förskrivning kan ske:

 • I avvaktan på utredning
 • Under utredning
 • Komplement till annan behandling
 • Vid kronisk inte behandlingsbar urininkontinens

 

Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Kvarliggande kateter

Förskrivningskriterier

För information om förskrivningsbart sortiment kontaktas hjälpmedelsverksamheten Förbrukningshjälpmedel i hemmet.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 18 mars 2022

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen