Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

ISO-kodsbeskrivning

Hjälpmedel som förhindrar ofrivilligt utsläpp av avföring. Här ingår t.ex. analtamponger och analpluggar.

Förskrivare

 • Gynekolog
 • Uroterapeut

Specialistkompetent läkare vid enhet för gastroenterologi och kolorektalkirurgi

Förskrivningskriterier

I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling. Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt avföringsläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem.

Förskrivning kan ske:

 • I avvaktan på utredning
 • Under utredning
 • Komplement till annan behandling
 • Vid kronisk inte behandlingsbar avföringsinkontinens

 

Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Uttag via talong tas bort

Från och med 1 februari 2024 tas möjligheten att kryssa i alternativet ”Uttag via talong” bort i Beställningsportalen för inkontinenshjälpmedel. Ändringen gäller vid nya förskrivningar. I öppna uttagsärenden kommer talonger fortsatt att hanteras. 

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Analpropp

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 4 december 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen