Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

ISO-kodsbeskrivning

Kärl som samlar upp urin.

Förskrivare

  • Distriktssköterska
  • Gynekolog
  • Urolog
  • Uroterapeut

Sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård

Förskrivningskriterier

I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling.
Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem. Avser även vid tömningsproblematik.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Uttag via talong tas bort

Från och med 1 februari 2024 tas möjligheten att kryssa i alternativet ”Uttag via talong” bort i Beställningsportalen för inkontinenshjälpmedel. Ändringen gäller vid nya förskrivningar. I öppna uttagsärenden kommer talonger fortsatt att hanteras. 

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Urinuppsamlingskärl

Artikelbenämning: Urinflaska med lock 1000 ml
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Urinflaska, i vit polyetenplast med lock, för män. Volymen är 1000 ml med gradering. Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90° C .
Leverantör: Sanicare AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 29 november 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen