Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Dietist
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Logoped

Förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas för att självständigt överföra mat från tallrik till mun.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Fritt val av hjälpmedel

  Nej
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Elektrisk matapparat

Artikelbenämning: Bestic Package Deal
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Innehåll: 1 Bestic äthjälpmedel, 2 skedar, 2 tallrikar, 1 halkskyddsmatta, 2 manöverdon (Bestic Picasso MINI och PikoButton), 1 laddsladd, 1 ryggsäck.
Leverantör: Camanio Care AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Manuell matapparat

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 21 juni 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen