Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Elektriska eller manuella hjälpmedel som gör det möjligt för en person att överföra maten från tallriken till munnen. Här ingår tillförselrobotar.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Dietist
  • Fysioterapeut
  • Logoped

Förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas för att självständigt överföra mat från tallrik till mun.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Elektrisk matapparat

Artikelbenämning: Bestic Package Deal
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Innehåll: 1 Bestic äthjälpmedel, 2 skedar, 2 tallrikar, 1 halkskyddsmatta, 2 manöverdon (Bestic Picasso MINI och PikoButton), 1 laddsladd, 1 ryggsäck.
Leverantör: Camanio Care AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Manuell matapparat

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen