Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

 • Distriktssköterska
 • Urolog
 • Uroterapeut

Sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård

 • Förskrivningskriterier

  I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling.
  Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem. 

  Förskrivning kan ske:

  • I avvaktan på utredning
  • Under utredning
  • Komplement till annan behandling
  • Vid kronisk inte behandlingsbar urininkontinens

   

  Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Urindroppsamlare för män

Artikelbenämning: Conveen Optima, omkr 90 mm, självhäftande, standard, PVC- & latexfri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Conveen Optima urindroppsamlare i silikon sitter säkert på plats. Dubbelstrippen ger en jämn och enkel utrullning över penis. Urindroppsamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. Liten och smart förpackning. Fri från PVC och latex.
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Conveen Security+ urindroppsamlare självhäftande standard, omkr 90 mm, PVC- & latexfri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Självhäftande urindroppsamlare för män vid urininkontinens. Kopplas till en tömbar urinuppsamlingspåse. Latexfri, PVC-fri
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Conveen Security+ urindroppsamlare med häftremsa, omkr 90 mm, PVC- & latexfri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Urindroppsamlare för män vid urininkontinens. Kopplas till en tömbar urinuppsamlingspåse. Fixeras med hjälp av häftremsa. Latexfri, PVC-fri
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Urindroppssamlare InView Standard, Självhäftande, silikon, normalt skaft, 29mm diam, 80 mm omkrets
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Urindroppssamlare av silikon. Självhäftande, normal längd 85 mm varav 45 mm häftyta. Latexfri.
Leverantör: Dansac and Hollister Scand. Inc
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Urindroppsamlare självhäftande, silikon, Pop-On, omkrets ca 90 mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Urindroppsamlare självhäftande, tillverkad av silikon, kort skaft för retraherad penis, omkrets ca 90 mm
Leverantör: Mediq Sverige AB
Artikelbenämning: Urindroppsamlare självhäftande, silikon, UltraFlex, omkrets ca 90 mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Urindroppsamlare självhäftande, tillverkad av silikon, normallängd, omkrets ca 90 mm
Leverantör: Mediq Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Urindroppsamlare självhäftande, silikon, WideBand, omkrets ca 100 mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Urindroppsamlare självhäftande, tillverkad av silikon, normallängd med extra lång häftyta, omkrets ca 100 mm
Leverantör: Mediq Sverige AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 22 juni 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen