Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Mjuka höljen som omsluter och fixeras vid penis genom vilka urin leds ut genom ett utloppsrör som kan anslutas till urinuppsamlingspåsar.

Förskrivare

 • Distriktssköterska
 • Urolog
 • Uroterapeut

Sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård

Förskrivningskriterier

I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling.
Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem. 

Förskrivning kan ske:

 • I avvaktan på utredning
 • Under utredning
 • Komplement till annan behandling
 • Vid kronisk inte behandlingsbar urininkontinens

 

Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Uttag via talong tas bort

Från och med 1 februari 2024 tas möjligheten att kryssa i alternativet ”Uttag via talong” bort i Beställningsportalen för inkontinenshjälpmedel. Ändringen gäller vid nya förskrivningar. I öppna uttagsärenden kommer talonger fortsatt att hanteras. 

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Urindroppsamlare för män

Artikelbenämning: Conveen Optima, omkr 90 mm, diam 30 mm, självhäftande, standard, PVC- & latexfri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: En självhäftande urindroppsamlare i silikon med dubbelstripp. Dubbelstrippen ger en jämn och enkel utrullning över penis. Skonsam mot huden och sitter säkert på plats. Urindroppsamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. Liten och diskret förpackning. Kopplas till en tömbar urinuppsamlingspåse. PVC-, ftalat- och latexfri.
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Conveen Security+ urindroppsamlare med häftremsa, omkr 90 mm, diam 30 mm, PVC- & latexfri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: En självhäftande och enkel urindroppsamlare med häftremsa. Kopplas till en tömbar urinuppsamlingspåse. Knickfri för att säkerställa ett fritt flöde i alla lägen. Kopplas till en tömbar urinuppsamlingspåse. PVC-, ftalat- och latexfri.
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Urindroppssamlare InView Standard, Självhäftande, silikon, normalt skaft, 29mm diam, 80 mm omkrets
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Urindroppssamlare av silikon. Självhäftande, normal längd 85 mm varav 45 mm häftyta. Latexfri.
Leverantör: Dansac and Hollister Scand. Inc
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Urindroppsamlare självhäftande, silikon, WideBand, omkrets ca 100 mm, diameter: 32 mm, längd: 85 mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Urindroppsamlare självhäftande, tillverkad av silikon, normallängd med extra lång häftyta, omkrets ca 100 mm
Leverantör: Mediq Sverige AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 29 november 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen