Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

ISO-kodsbeskrivning

Utrustning för att förflytta genom att lyfta en person inom ett område begränsat av utrustningen. Här ingår t.ex. badkarsmonterade lyftar.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivs i samråd med läkare.

Förskrivningskriterier

Badkarsmonterad lyft kan förskrivas när medicinska skäl för bad föreligger.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Badkarslyftar eller liknande

Artikelbenämning: Badkarslyft Orca blå
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: http://www.invacare.se/articles/invc-produkter-personlyftar-lyftselar--56-158.php
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Artikelbenämning: Badkarslyft Orca xl vit klädsel
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: http://www.invacare.se/articles/invc-produkter-personlyftar-lyftselar--56-158.php
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen