Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

  • Distriktssköterska i samråd med läkare
  • Specialistsjuksköterska vid hudklinik eller andningsvårdande klinik

Förskrivningskriterier

Vätskor kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Klorhexidin

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Koksalt

Artikelbenämning: Natriumklorid 1000 ml Spolfl med skruvkork
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Fresenius Kabi
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Sterilt vatten

Artikelbenämning: Sterilt vatten 500 ml Spolfl med skruvkork
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Fresenius Kabi
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 28 mars 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen