Förskrivare

 • Distriktssköterska i samråd med läkare
 • Specialistsjuksköterska vid hudklinik eller andningsvårdande klinik
 • Förskrivningskriterier

  Vätskor kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

  Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Klorhexidin

Klorhexidin Irriflex 10x120ml 0,2mg/ml spolampull

Artikelbenämning:
Klorhexidin Irriflex 10x120ml 0,2mg/ml spolampull
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Fresenius Kabi

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Koksalt

Koksaltlösning Octavia 9mg/ml spolvätska (Olika storlekar)

Artikelbenämning:
Koksaltlösning Octavia 1000ml 9mg/ml spolvätska
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Fresenius Kabi

Natriumklorid 9 mg/ml bälgampull (Olika storlekar)

Artikelbenämning:
Natriumklorid 9 mg/ml 20x30 ml Microspol
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Fresenius Kabi

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Sterilt vatten

Spolvätska sterilt vatten 1000ml

Artikelbenämning:
Spolvätska sterilt vatten 1000ml
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Baxter Medical AB

Spolvätska sterilt vatten 500ml Octavia plastflaska

Artikelbenämning:
Spolvätska sterilt vatten 500ml Octavia plastflaska
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Fresenius Kabi

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval