Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning.

Egenansvar är konsumentprodukter för träning.

Hjälpmedel för rörelse, styrke- och balansförmåga