Till start

Vårdgivarguiden


 • Hjälpmedel som avses

  Innowalk

Förskrivare

Fysioterapeut inom habilitering efter individuell behovsbedömning i samråd med hjälpmedelskonsulent

 • Förskrivningskriterier

  Innowalk kan förskrivas till personer med svåra muskelsjukdomar, CP-skador, traumatiska hjärnskador och andra sjukdomar med funktionsnivå enligt GMFCS nivå IV och V, eller motsvarande funktionsnivå, och där annat sätt att självständigt träna belastade gångrörelser i stående inte är möjligt. Dubbelförskrivning är inte möjlig.

  Innowalk ska användas minst 5 gånger per vecka för att kunna förskrivas.

  Innan förskrivning påbörjas ska hjälpmedelskonsulent kontaktas. Behovsbedömning och baselinemätning görs enligt dokument som tillhandahålls av hjälpmedels-centralen. Uppföljning ska ske tillsammans med hjälpmedelskonsulent och leverantör efter 1 månad. Under den första månaden ska loggbok föras för att få den förskriven. Därefter sker uppföljning av förskrivningen efter 6 månader och sedan minst 1 gång per år.

  Uppföljning ska ske av bland annat smärta, spasticitet, rörelseförmåga, mage/tarm, sömn samt kroppstemperatur enligt utarbetade dokument.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.
  Här beskrivs de hjälpmedel som upprätthåller och förbättrar fysiska funktioner som rörelse, styrka- och balansförmåga.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Avancerad bentränare i stående med växelvisa gångrörelser

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Uppdaterad: 4 maj 2020

 • Faktagranskad: 2 maj 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen