Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Utrustning för träning av armars, bens och bålens rörelseförmåga, balans och muskelstyrka.

Hjälpmedel som avses

Innowalk

Förskrivare

Fysioterapeut inom habilitering efter individuell behovsbedömning i samråd med hjälpmedelskonsulent

Förskrivningskriterier

Innowalk kan förskrivas till personer med svåra muskelsjukdomar, CP-skador, traumatiska hjärnskador och andra sjukdomar med funktionsnivå enligt GMFCS nivå IV och V, eller motsvarande funktionsnivå, och där annat sätt att självständigt träna belastade gångrörelser i stående inte är möjligt. Dubbelförskrivning är inte möjlig.

Innowalk ska användas minst 5 gånger per vecka för att kunna förskrivas.

Innan förskrivning påbörjas ska hjälpmedelskonsulent kontaktas. Behovsbedömning och baselinemätning görs enligt dokument som tillhandahålls av hjälpmedelscentralen. Uppföljning ska ske tillsammans med hjälpmedelskonsulent och leverantör efter 1 månad. Under den första månaden ska loggbok föras för att få den förskriven. Därefter sker uppföljning av förskrivningen efter 6 månader och sedan minst 1 gång per år.

Uppföljning ska ske av bland annat smärta, spasticitet, rörelseförmåga, mage/tarm, sömn samt kroppstemperatur enligt utarbetade dokument.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.
Här beskrivs de hjälpmedel som upprätthåller och förbättrar fysiska funktioner som rörelse, styrka- och balansförmåga.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Avancerad bentränare i stående med växelvisa gångrörelser

Artikelbenämning: INNOWALK Extra Small Längd användare 80-120 cm. Maxvikt användare 35Kg
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ISO 044815; Unikt hjälpmedel för assisterad gång. Motorn i kombination med ett korrigerat rörelsemönster gör det möjligt för alla att komma upp och gå.
Leverantör: Made for Movement Sweden AB
Artikelbenämning: INNOWALK M Large Längd användare 160-190 cm. Maxvikt användare 95kg
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ISO 044815; Unikt hjälpmedel för assisterad gång. Motorn i kombination med ett korrigerat rörelsemönster gör det möjligt för alla att komma upp och gå.
Leverantör: Made for Movement Sweden AB
Artikelbenämning: INNOWALK M Medium Längd användare 130-165 cm. Maxvikt användare 70Kg
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ISO 044815; Unikt hjälpmedel för assisterad gång. Motorn i kombination med ett korrigerat rörelsemönster gör det möjligt för alla att komma upp och gå.
Leverantör: Made for Movement Sweden AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen