Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning.

 

Hjälpmedel vid medicinska funktionsnedsättningar

Diabeteshjälpmedel

041915 Injektionsnålar, engångs

041924 Infusionspumpar, insulinpump

042412 Blodanalysmateriel, kontinuerlig glukosmätare

042412 Blodanalysmateriel, testmaterial för egenkontroll

Förbandsmaterial vid sjukvårdsinsatser

010102 Instrument

010103 Befuktare

040303 Luftkonditioneringsapparater

040321 Slemsugar, tillbehör

044901 Sårvårdsprodukter

090312 Handskar och vantar

090339 Haklappar och förkläden

091503 Kanyler vid trakeotomi

091506 Stomiskydd vid trakeotomi

092106 Hudtvättmedel

092109 Desinfektionsmedel

Hjälpmedel för andning

040306 Inhalatorer

040312 Respiratorer

040318 Syrgasutrustningar

040321 Slemsugar

Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt

043306 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

Hjälpmedel för nutrition och medicindosering

041924 Infusionspumpar

041927 Manuella infusionssystem

150930 Tillförselsystem för enteral näringstillförsel

150930 Tillförselsystem för enteral näringstillförsel, förbrukningsmateriel

Hjälpmedel för signalering, larm, övervakning och identifiering

222906 Personliga nödlarmsystem

Livsmedel för speciella medicinska näringsändamål (FSMP)

159091 Berikning

159092 Kosttillägg

159093 Sondnäring

159094 Förtjockningsmedel

159095 Glutenfria produkter

159096 Modersmjölkersättning för medicinska ändamål

159097 Proteinersättning vid medfödda metabola ämnesomsättningsdefekter

Materiel och utrustningar för fysiska, fysiologiska och biokemiska tester

042412 Blodanalysmateriel, koagulationsmätare

Ortoser och proteser

0603 Spinala ortoser och huvudortoser

Urinavledare

092406 Intermittenta katetrar som förs in genom urinröret

  • Faktagranskad: 27 november 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen