Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning.

 

Hjälpmedel vid medicinska funktionsnedsättningar

Antidecubitushjälpmedel

043306 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

Diabeteshjälpmedel

041915 Injektionsnålar, engångs

041924 Infusionspumpar, insulinpump

042412 Blodanalysmateriel, kontinuerlig glukosmätare (CGM/isCGM)

042412 Blodanalysmateriel, testmaterial för egenkontroll

Förbandsmaterial vid sjukvårdsinsatser

010102 Instrument

010103 Befuktare

040303 Luftkonditioneringsapparater

040321 Slemsugar, tillbehör

044900 Sårvårdsprodukter

090339 Haklappar och förkläden

090615 Skyddshandskar och skyddsvantar

091503 Kanyler vid trakeotomi

091506 Stomiskydd vid trakeotomi

092106 Hudtvättmedel

092109 Desinfektionsmedel

Hjälpmedel för andningsbehandling

040306 Inhalatorer

040312 Respiratorer

040318 Oxygenutrustningar

040321 Slemsugar

Hjälpmedel för nutrition och medicindosering

041904 Hjälpmedel för uppmätning och dosering av medicin för att säkerställa dess rätta användning

041924 Infusionspump för läkemedel

041998 Droppställning

150930 Tillförselsystem för enteral näringstillförsel

150930 Tillförselsystem för enteral näringstillförsel

Inkontinens

092406 Intermittenta katetrar som förs in genom urinröret

Larm

222718 Personliga nödlarmsystem

Nutritionsprodukter

150907 Livsmedel för medfödda ämnesomsättningssjukdomar

159091 Berikning

159092 Kosttillägg

159093 Sondnäring

159094 Förtjockningsmedel

159095 Glutenfria produkter

159096 Modersmjölksersättning

Ortos

0603 Spinala ortoser och huvudortoser

Testutrustning för warfarinbehandling

042412 Blodanalysmateriel, koagulationsmätare

  • Faktagranskad: 7 juli 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen