Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning.

 

Hjälpmedel vid medicinska funktionsnedsättningar

  • Faktagranskad: 21 juni 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen