• Hjälpmedel som avses

  Insulinpump

Förskrivare

Endokrinolog och diabetolog på endokrinologisk mottagning/klinik
Endokrinolog och diabetolog på husläkarmottagning
Pediatriker på barndiabetesmottagning/klinik

 • Förskrivningskriterier

  Insulinpumpen ska vara provad på endokrinologisk eller barndiabetesmottagning/klinik med god effekt.

  Förskrivning kan ske vid Typ 1 diabetes där minst ett av följande kriterier uppfylls, trots insatser från vård och patient att justera befintlig behandling.

  Förskrivningskriterier:

  • återkommande hyper- och/eller hypoglykemier
  • personer har kvarstående HbA1c >70 mmol/mol, eller inte har uppnått individuellt HbA1c-mål
  • återkommande gryningsfenomen med högt blodglukos på morgonen där problemet inte kan lösas genom justering av basinsulindosen
  • oförmåga att på egen hand uppfatta, förstå eller åtgärda hypoglykemiska varningssymtom som kvarstår trots minskade insulindoser
  • patient med lågt BMI med behov av små insulindoser där man har svårighet att reglera insulintillförseln utan hypoglykemi eller stora blodglukossvängningar
  • uttalad gastropares med fördröjd magsäckstömning där pumpen ger möjlighet att tillföra en måltidsdos av insulin under flera timmar

   

  Förutsättningar vid förskrivning är att patienten:

  • har förmåga att genomföra egenvård - behärskar och är villig att genomföra egen provtagning av blodglukos minst morgon och kväll
  • förstår och är villig att följa givna råd och anvisningar
  • har en regelbunden kontakt med diabetesteam
  • är väl förtrogen med risk för, diagnostik av, och åtgärder vid ketoacidos
  • kan självständigt, eller för mindre barn med stöd av vårdnadshavare, hantera insulinpumpen
  • har kunskap om och beredskap för situationer där övergång till multipel insulininjektionsbehandling behövs

   

  Uppföljning och utvärdering:

  • Enligt klinikens rutiner för insulinpumpstart, dock senast efter 6 månaders användning. Därefter minst årlig uppföljning.
 • Hjälpmedelsområde

  Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Infusionspump för insulin, insulinpump

Accu-Chek Insight Startpaket

Artikelbenämning:
Accu-Chek Insight Startpaket
Bild:
Kortbeskrivning:
Garantitid 4 år från första inköpsdag
Dokument:
Dokument:

MiniMed 640G, 3ml, svart

Artikelbenämning:
Insulinpump, MiniMed 640G, startpaket, 3.0ml, svart (innehåller Contour NextLink 2.4, bältesklämma och midjebandsväska)
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Medtronic AB

MiniMed 670G start kit exkl. CGM

Artikelbenämning:
MiniMed 670G start kit exkl. CGM
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Medtronic AB

mylife YpsoPump SLL

Artikelbenämning:
mylife YpsoPump SLL
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Ypsomed AB
Dokument:

Tandem t:slim X2 Insulinpump Basal-IQ-teknologi

Artikelbenämning:
Tandem t:slim X2 Insulinpump Basal-IQ-teknologi
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Tandem t:slim X2 Insulinpump Basal-IQ-teknologi
Leverantör:
Rubin Medical AB

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval