Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Pulver som gör flytande vätska trögflytande.

Förskrivare

Förtjockningsmedel till brukare 16 år och äldre:
Dietist, distriktssköterska samt specialistsjuksköterska inom geriatrik med vidareutbildning "förebygg undernäring och förskrivning kosttillägg” via Akademiskt primärvårdscentrum. 

Förtjockningsmedel till barn 0-15 år:
Dietist, läkare

Förskrivningskriterier

Nutritionsprodukter och förbrukningsmaterial (aggregat mm) förskrivs till brukare vid långvarigt sjukdomstillstånd boende i eget boende eller kommunens LSS-boende.

Följande diagnoser berättigar till nutritionsprodukter:

  • kort tunntarm
  • kronisk njur-  eller leverinsufficiens
  • malabsorption och malnutrition
  • metaboliska sjukdomar
  • nefrotiskt syndrom

Förskrivning omfattar högst sex månader. Förskrivningen avser en månads behov, uttag kan ske upp till sex gånger per sex månader.

Från och med den 24 maj 2023 kommer möjligheten att kryssa i alternativet ”uttag via talong” tas bort. Ändringen gäller endast nya förskrivningar. I öppna uttagsärenden kommer talonger fortsatt att hanteras.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Förtjockningsmedel

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 16 februari 2024

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen