Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Luftvärmare för inandningsluft

Förskrivare

  • Distriktssköterska i samråd med läkare
  • Specialistsjuksköterska vid andningsvårdande klinik

Förskrivningskriterier

Membran kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Luft/värmeväxlare

Artikelbenämning: Fukt-/Värmeväxlare TrachPhone HME med inbyggd talventil 50st/fp
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: HME med inbyggd talventil och Integrerad syrgasnippel, sugport och hostventil. 15 mm honkoppling för trachealkanyl och endotrachealtub. 4 mm anslutning för extra syrgastillförsel. Byts var 24:e timme eller vid behov för att undvika förhöjt andningsmotstånd orsakat av kraftig slemproduktion.
Leverantör: Atos Medical AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: NeoPLUS
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Codan Triplus AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Fuktvärmeväxlare TrachVent vuxna/barn spontanandning
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Fukt/värmeväxlare med microwellpapper för trakealkanyl. TV >50 ml, deadspace 10 ml, vikt 4.0 g, befuktning 27 mg H2O/l luft
Leverantör: Mediq Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Luftfuktare HME 150-1500ml flexsl H Edith Flex
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Timik AB
Dokument:
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Softflexslang-flexslang böjbar 22M/15F 14-20cm
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Codan Triplus AB
Artikelbenämning: Spiro luftfuktare
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: SMITHS MEDICAL SVERIGE AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Utdragbar Flexslang 22F--22M/15F, 70mm-150mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: kopplingsstycke till respirator/ventilatorslangar
Leverantör: Intersurgical AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 28 mars 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen